Informacje

Elektroniczne Formularze

Podania/wnioski w wersji elektronicznej składa się do Urzędu w formie tzw. Formularzy Elektronicznych. System „elektronicznych formularzy” najczęściej składa się z „serwera formularzy elektronicznych” (umożliwia wypełnianie i podpisywanie formularzy, a następnie ich wysyłanie do urzędu – za pośrednictwem ESP) oraz kompletu formularzy elektronicznych oraz Serwer Formularzy – to na tym serwerze formularze są wypełniane i wysyłane do Urzędu.

 

Elektroniczna skrzynka podawcza (ESP)

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, dokumenty w formie elektronicznej składa się do urzędu za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej. ESP przyjmuje dokumenty adresowane do urzędu i wystawia Urzędowe Poświadczenia Odbioru (UPO) – obowiązkowo przy użyciu specjalnego, sprzętowego modułu bezpieczeństwa HSM. UPO jest następie przekazywane nadawcy pisma, jako dowód jego doręczenia do urzędu w formie elektronicznej.

 

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP)

Został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej w postaci elektronicznej. Biuletyn ten składa się z witryn WWW, na których władze publiczne oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne udostępnia informacje publiczne wymagane przez polskie prawo.

Polecane wydarzenia

Statystyki

Unikalne wizyty:0

Wszystkie wizyty:0

Użytkownicy online:0

Filtruj:

X