Data: 02-12-2015
Imieniny: Balbiny, Ksawerego, Pauliny


Aktualności

Mecz Lutnia Piszczac vs rodzice
opublikowano: 30.11.2015

26 listopada na hali sportowej ZPO w Piszczacu odbył się niecodzienny mecz piłki nożnej. W „zaciętym pojedynku" zmierzyły się ze sobądwie drużyny. Po jednej stronie boiska stanęli w biało niebieskich strojach najmłodsi przedstawiciele Lutni Piszczac zaś ich przeciwnikami, na szczęście tylko na boisku, byli rodzice. Nie tylko tatusiowie pokazali co potrafią, ale na boisku swoich sił spróbowały także mamusie. Wszyscy z uśmiechem na twarzy biegali starając się strzelić jak najwięcej bramek. Zwyciężyła drużyna Lutni 9:8. Jak się później okazało nie było to zaskoczeniem, ponieważ jak twierdzą rodzice chłopcy są dobrze wytrenowani przez swego trenera pana Doriana Tomczyka, który ćwiczy z nimi już prawie dwa lata. Ale nie liczyło się zwycięstwo tylko dobra zabawa. Wszyscy opuszczali hale w bardzo dobrych nastrojach. To przykład jak sport działa na ludzi. Oby takich spotkań było więcej!

mecz1
mecz2
mecz3

 

Konsultacje Programu współpracy na 2016
opublikowano: 23.11.2015

Wójt Gminy Piszczac informuje, że dnia 26 listopada 2015 r. w budynku Urzędu Gminy w Piszczacu o godz. 12.00 odbędą się konsultacje Programu współpracy na 2016 rok Gminy Piszczac z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Konsultacje będą miały formę bezpośredniego spotkania.

>>> Program współpracy na 2016 rok Gminy Piszczac z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie <<<

Obrady XIII Sesji Rady Gminy
opublikowano: 23.11.2015

Obrady XIII Sesji Rady Gminy Piszczac odbędą się w dniu 27 listopada 2015 r. (piątek) w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Piszczac. Rozpoczęcie obrad o godz. 1400 .

Proponowany porządek:

1.      Otwarcie sesji.

2.      Stwierdzenie quorum.

3.      Przyjęcie porządku obrad.

4.      Przyjęcie protokółu z ostatniej sesji.

5.      Sprawozdanie z wykonania uchwał.

6.      Sprawozdanie z działalności od ostatniej sesji:

-        Przewodniczącego Rady Gminy,

-        Wójta Gminy,

-        Przewodniczących Komisji Stałych.

7.      Zapoznanie z pismami, które wpłynęły do Rady Gminy.

8.      Interpelacje i zapytania radnych.

9.      Podjęcie uchwał w sprawie:

-        określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Piszczac na rok 2016,

-        wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości w związku
z tworzeniem nowych miejsc pracy,

-        zmian w uchwale budżetowej na rok 2015,

-        zmiany wieloletniej prognozy finansowej,

-        trybu udzielenia i rozliczenia dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania udzielonej dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych,

-        uchwalenia programu współpracy na 2016 rok Gminy Piszczac
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,

-        zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie trwałości w projekcie „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim",

-        upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Piszczacu do prowadzenia postępowania w sprawach świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Piszczac,

-        upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej,

-        uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszczacu.

10.  Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

11.  Wolne wnioski i informacje.

Zamknięcie obrad.                                       

Warsztaty wikliny papierowej
opublikowano: 20.11.2015

jaskółka

Przedstaw swój pomysł na projekt
opublikowano: 18.11.2015

Szanowni Państwo !

Zapraszamy do wypełnienia Arkusza pomysłu”.
W Arkuszu możecie Państwo przedstawić informacje dotyczące projektu, który chcieliby Państwo zrealizować w nowej perspektywie -projektu, który mógłby otrzymać wsparcie finansowe z funduszy unijnych przy wsparciu BLGD w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Państwa propozycje mogą dotyczyć np. podejmowania i rozwijania działalności gospodarczej, zadań inwestycyjnych, aktywizacji naszej społeczności, projektów edukacyjnych, społecznych, kulturowych, sportowych, rekreacyjno-turystycznych, czy też organizacji wydarzeń kulturalnych, które będą realizowane przez osoby fizyczne, przedsiębiorców, rolników, jak również organizacje pozarządowe, czy gminy. Państwa pomysły pomogą nam przygotować LSR na  lata 2014-2020.

>>> Arkusz pomysłu <<<

>>> Strona BLGD <<<

1 2 3 ... 81 82 83 Następna
Czytnik RSS
Wiadomości - Wirtualna Polska

 

Ankieta

Wirtualny spacer

wifi

Plan

harmonogram

deklaracja

segregacja

uchwała budżetowa

stawki

eea grants

TV Piszczac

CEIDG

Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej

Wrota Lubelszczyzny

Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu

Polecane wydarzenia

projekt z UE

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013.

© Copyright 2010 by E-Studio Software Sp. J.