Data: 01-11-2014
Imieniny: Konrada, Seweryny, Wiktoryny
Unikalne wizyty: 1686
Wszystkie wizyty: 19643
Użytkownicy online: 2

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piszczacu zwraca się do wszystkich Ludzi Dobrej Woli z uprzejmą prośbą o wsparcie finansowe na rzecz osieroconych dzieci ze wsi Połoski

Ofiarodawców prosimy o wpłatę na Konto Stowarzyszenia Przyjaciół Domu Dziecka w Komarnie:

Bank Spółdzielczy w Białej Podlaskiej

70 8025 0007 0020 9719 2000 0010

z dopiskiem

„dla rodzeństwa Michalak”

Serdecznie dziękujemy wszystkim darczyńcom za okazaną pomoc.Aktualności

Obrady XLII Sesji Rady Gminy Piszczac
opublikowano: 22.10.2014

Obrady XLII Sesji Rady Gminy Piszczac odbędą się w dniu 29 października 2014 r. (środa) w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Piszczac. Rozpoczęcie obrad o godz. 1300 .

Proponowany porządek:

1.      Otwarcie sesji.

2.      Stwierdzenie quorum.

3.      Przyjęcie porządku obrad.

4.      Przyjęcie protokółu z ostatniej sesji.

5.      Sprawozdanie z wykonania uchwał.

6.      Sprawozdanie z działalności od ostatniej sesji:

- Przewodniczącego Rady Gminy,

- Wójta Gminy,

- Przewodniczących Komisji Stałych.

7.      Zapoznanie z pismami, które wpłynęły do Rady Gminy.

8.      Interpelacje i zapytania radnych.

9.      Podjęcie uchwał w sprawie:

- określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2015,

- określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Piszczac na rok 2015,

- obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2015 r.

- zmian w uchwale budżetowej na rok 2014,

- zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

10.  Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

11.  Wolne wnioski i informacje, podsumowanie kadencji.

12.  Zamknięcie obrad.  

 

BIP
opublikowano: 21.10.2014

bipNa BIP w zakładce Wybory/2014 Wybory Samorządowe zamieszczony został wykaz komitetów wyborczych które zgłosiły listy kandydatów na radnych i kandydatów na wójta w Gminie Piszczac.

>>> LINK <<<<

Dzień Jagielloński
opublikowano: 20.10.2014

plakat

Dąbrowica Mała
opublikowano: 16.10.2014

plakat

Termomodernizacja budynków
opublikowano: 16.10.2014

ikoGmina Piszczac informuje o  rozpoczęciu realizacji projektu „Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Połoskach i Zespołu Placówek Oświatowych w Piszczacu”. Projekt jest dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 w ramach Programu Operacyjnego PL04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii.
Celem ogólnym Projektu jest poprawa stanu technicznego i efektywności wykorzystania infrastruktury energetycznej oraz infrastruktury związanej z wykorzystaniem energii w Gminie Piszczac.

Celem bezpośrednim Projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej poprzez termomodernizację budynków Zespołu Placówek Oświatowych w Piszczacu i Szkoły Podstawowej w Połoskach.

1 2 3 ... 48 49 50 Następna
Czytnik RSS
Wiadomości - Wirtualna Polska

Wirtualny spacer

wifi

harmonogram

deklaracja

segregacja

uchwała budżetowa

stawki

TV Piszczac

CEIDG

Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej

Wrota Lubelszczyzny

Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu

Polecane wydarzenia

projekt z UE

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013.

© Copyright 2010 by E-Studio Software Sp. J.