Data: 20-12-2014
Imieniny: Bogumiły, Dominika, Zefiryna
Unikalne wizyty: 2841
Wszystkie wizyty: 24124
Użytkownicy online: 2

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piszczacu zwraca się do wszystkich Ludzi Dobrej Woli z uprzejmą prośbą o wsparcie finansowe na rzecz osieroconych dzieci ze wsi Połoski

Ofiarodawców prosimy o wpłatę na Konto Stowarzyszenia Przyjaciół Domu Dziecka w Komarnie:

Bank Spółdzielczy w Białej Podlaskiej

70 8025 0007 0020 9719 2000 0010

z dopiskiem

„dla rodzeństwa Michalak”

Serdecznie dziękujemy wszystkim darczyńcom za okazaną pomoc.Aktualności

Obrady III Sesji Rady Gminy Piszczac
opublikowano: 19.12.2014

Obrady III Sesji Rady Gminy Piszczac odbędą się w dniu 30 grudnia 2014 r. (wtorek) w sali kolumnowej Urzędu Gminy Piszczac. Rozpoczęcie obrad o godz. 1400 .

Proponowany porządek:

1.      Otwarcie sesji.

2.      Stwierdzenie quorum.

3.      Przyjęcie porządku obrad.

4.      Przyjęcie protokółu z ostatniej sesji.

5.      Sprawozdanie z wykonania uchwał.

6.      Sprawozdanie z działalności od ostatniej sesji:

- Przewodniczącego Rady Gminy,

- Wójta Gminy,

- Przewodniczących Komisji Stałych.

7.      Zapoznanie z pismami, które wpłynęły do Rady Gminy.

8.      Interpelacje i zapytania radnych.

9.      Przyjęcie planów pracy komisji stałych Rady Gminy na 2015 r.

10.  Podjęcie uchwał w sprawie:

- wystąpienia Gminy Piszczac z Organizacji Turystycznej „Szlak Jagielloński",

- przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych Gminy Piszczac na rok 2015 z uwzględnieniem profilaktyki uzależnień i narkomanii,

- zmian w uchwale budżetowej na rok 2014,

- zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

11.  Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

12.  Wolne wnioski i informacje.

13.  Zamknięcie obrad.                                       

Nabór do Komisji Konkursowej
opublikowano: 17.12.2014

ogloszenie

GOPS - Ogłoszenie o naborze
opublikowano: 12.12.2014

GOPS - Ogłoszenie o naborze na  świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci i osób  z zaburzeniami psychicznymi w tym: dla dzieci z autyzmem.

Szczegółowe dane umieszczone na BIP  >>>>tutaj<<<<

 

Centrum Zarządzania Kryzysowego ogłasza
opublikowano: 08.12.2014

Sytuacja na Ukrainie: brak jakiegokolwiek zagrożenia w związku z incydentem w elektrowni jądrowej na Ukrainie - 5 grudnia 2014 r.

 W związku z rozpowszechnianiem przez nieodpowiedzialne osoby nieprawdziwej informacji o zagrożeniu spowodowanym incydentem w ukraińskiej elektrowni jądrowej Zaporoże na Ukrainie, Państwowa Agencja Atomistyki informuje, że brak jakiegokolwiek zagrożenia radiacyjnego dla Polski.

Sytuacja radiacyjna kraju jest całodobowo monitorowana przez Centrum do Spraw Zdarzeń Radiacyjnych. Na podstawie danych z systemu stacji wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych nie stwierdzono żadnych odchyleń od wartości normalnych (nie odnotowano wzrostu poziom mocy dawki promieniowania gamma na terenie Polski).

* * *

Wg strony ukraińskiej, pod koniec listopada (28.11) wystąpiły problemy w części elektrycznej turbozespołu bloku III, który musiał zostać wyłączony. Spowodowało to konieczność wyłączenia całego bloku - a więc i reaktora. Incydentowi takiemu nie towarzyszy żadne uwolnienie do środowiska substancji promieniotwórczych. W związku z tym, nie ma jakiegokolwiek zagrożenia radiacyjnego na terenie elektrowni jądrowej, jak również poza nią.

Bożena Wysocka

główny specjalista

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

Kurs z florystyki
opublikowano: 08.12.2014

plakat

1 2 3 ... 51 52 53 Następna
Czytnik RSS
Wiadomości - Wirtualna Polska

Wirtualny spacer

wifi

harmonogram

deklaracja

segregacja

uchwała budżetowa

stawki

TV Piszczac

CEIDG

Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej

Wrota Lubelszczyzny

Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu

Polecane wydarzenia

projekt z UE

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013.

© Copyright 2010 by E-Studio Software Sp. J.