Data: 16-04-2014
Imieniny: Bernarda, Biruty, Erwina
Unikalne wizyty: 2052
Wszystkie wizyty: 17798
Użytkownicy online: 4

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piszczacu zwraca się do wszystkich Ludzi Dobrej Woli z uprzejmą prośbą o wsparcie finansowe na rzecz osieroconych dzieci ze wsi Połoski

Ofiarodawców prosimy o wpłatę na Konto Stowarzyszenia Przyjaciół Domu Dziecka w Komarnie:

Bank Spółdzielczy w Białej Podlaskiej

70 8025 0007 0020 9719 2000 0010

z dopiskiem

„dla rodzeństwa Michalak”

Serdecznie dziękujemy wszystkim darczyńcom za okazaną pomoc.Aktualności

Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
opublikowano: 02.04.2014

OBWIESZCZENIE WOJEWODY LUBELSKIEGO

WYKAZ LICZBY RADNYCH
WYBIERANYCH W POSZCZEGÓLNYCH RADACH NA OBSZARZE
WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO
W WYBORACH DO RAD ORGANÓW SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO W 2014 R.

ZARZĄDZENIE NR 65
WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 20 marca 2014 r.

Podniesienie kwalifikacji zawodowych w Gminie...
opublikowano: 01.04.2014

podniesienie kwalifikacji

Program rolnośrodowiskowy
opublikowano: 01.04.2014

armir

Obrady XXXVII sesji Rady Gminy Piszczac
opublikowano: 27.03.2014

 

Obrady XXXVII sesji Rady Gminy Piszczac odbędą się w dniu 3 kwietnia 2014 r. (czwartek) w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Piszczac. Rozpoczęcie obrad o godz. 1400 .

Proponowany porządek:

1.      Otwarcie sesji.

2.      Stwierdzenie quorum.

3.      Przyjęcie porządku obrad.

4.      Przyjęcie protokółu z ostatniej sesji.

5.      Sprawozdanie z wykonania uchwał.

6.      Sprawozdanie z działalności od ostatniej sesji:

-        Przewodniczącego Rady Gminy,

-        Wójta Gminy,

-        Przewodniczących Komisji Stałych.

7.      Zapoznanie z pismami, które wpłynęły do Rady Gminy.

8.      Interpelacje i zapytania radnych.

9.      Podjęcie uchwał w sprawie:

-        ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Piszczac oraz określenia granic ich obwodów,

-        zamiany nieruchomości,

-        wyrażenia woli zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadań współfinansowanych w 2014 roku ze środków PFRON w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami II",

-        zaopiniowania połączenia gmin w celu utworzenia okręgów wyborczych do Rady Powiatu w Białej Podlaskiej,

-        udzielenia pomocy Powiatowi Bialskiemu w zakresie budowy chodników
i remontu nawierzchni jezdni,

-        zmian podziału Gminy Piszczac na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu,

-        zmian podziału Gminy Piszczac na stałe obwody wyborcze głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.

10.  Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

11.  Wolne wnioski i informacje.

Zamknięcie obrad.     

 

Obrady XXXVI sesji Rady Gminy Piszczac
opublikowano: 27.03.2014

Obrady XXXVI sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Piszczac odbędą się w dniu
28 marca 2014 r. (piątek) w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Piszczac. Rozpoczęcie obrad o godz. 730 .

Proponowany porządek:

1.      Otwarcie sesji.

2.      Stwierdzenie quorum.

3.      Przyjęcie porządku obrad.

4.      Przyjęcie protokółu z ostatniej sesji.

5.      Podjęcie uchwały w sprawie wyodrębnienia w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.

6.      Wolne wnioski.

7.      Zamknięcie obrad.

 

1 2 3 ... 37 38 39 Następna
Czytnik RSS
Wiadomości - Wirtualna Polska

Wirtualny spacer

wifi

harmonogram

deklaracja

segregacja

uchwała budżetowa

stawki

CEIDG

Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej

Wrota Lubelszczyzny

Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu

Polecane wydarzenia

projekt z UE

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013.

© Copyright 2010 by E-Studio Software Sp. J.