Data: 27-08-2014
Imieniny: Cezarego, Małgorzaty, Moniki

Przetargi

„Dostosowanie do wymogów przeciwpożarowych”...
18.04.2013

ZARZĄD POWIATU W BIAŁEJ PODLASKIEJ
21-500 BIAŁA PODLASKA ul. BRZESKA 41

ogłasza zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego
o ustalonej wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy

OA.272.3.2013.MM Biała Podlaska dnia 08.03.2013

„Dostosowanie do wymogów przeciwpożarowych” – w ramach projektu: „Termomodernizacja i dostosowanie do wymogów przeciwpożarowych Domu Pomocy Społecznej w Kozuli

Nadzór inwestorski nad realizacją zadania :...
18.04.2013

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W BIAŁEJ PODLASKIEJ

posiadający siedzibę przy ulicy Sidorskiej 90 A , 21-500 Biała Podlaska  
telefon. 083 343-19- 09, 083-343-75-90 , tel./fax 083-343-79-75
Adres strony internetowej , na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiatbialski.eu/starostwo/
OGŁASZA PRZETARG

BZ.372.2.2013 Biała Podlaska dnia 04.04.2013

Nadzór inwestorski nad realizacją zadania : Budowa hali magazynowej i budynku socjalno-biurowego wraz z przyłączami przy ulicy Kusocińskiego w Międzyrzecu Podlaskim.

Zakup i dostawa 50 ton mieszanki mineralno-...
15.03.2013

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W BIAŁEJ PODLASKIEJ

posiadający siedzibę przy ulicy Sidorskiej 90 A , 21-500 Biała Podlaska  
telefon. 083 343-19- 09, 083-343-75-90 , tel./fax 083-343-79-75
Adres strony internetowej , na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiatbialski.eu/starostwo/
OGŁASZA PRZETARG

BZ.371.6.2013 Biała Podlaska dnia 28.02.2013

Zakup i dostawa 50 ton mieszanki mineralno- asfaltowej na zimno w workach do Obwodów Drogowych w Białej Podlaskiej, Międzyrzecu Podlaskim, Sławatyczach i Terespolu.

Wykonanie remontów istniejącej nawierzchni...
15.02.2013

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W BIAŁEJ PODLASKIEJ

posiadający siedzibę przy ulicy Sidorskiej 90 A , 21-500 Biała Podlaska  
telefon. 083 343-19- 09, 083-343-75-90 , tel./fax 083-343-79-75
Adres strony internetowej , na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiatbialski.eu/starostwo/
OGŁASZA PRZETARG

BZ.370.1.2013 Biała Podlaska dnia 29.01.2013

Wykonanie remontów istniejącej nawierzchni bitumicznej poprzez pojedyncze powierzchniowe utrwalenie emulsją asfaltową kationową szybkorozpadową dróg powiatowych.

Kredyt długoterminowy w kwocie 3750000 PLN
15.02.2013

 

ZARZĄD POWIATU W BIAŁEJ PODLASKIEJ
21-500 BIAŁA PODLASKA ul. BRZESKA 41

ogłasza zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego
o ustalonej wartości zamówienia większej od kwot określonych 
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy

 

OA.272.2.2013.MM Biała Podlaska dnia 15.02.2013 

 Kredyt długoterminowy w kwocie 3750000 PLN.

Zakup i dostawa do Obwodów Drogowych w Białej...
28.01.2013

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W BIAŁEJ PODLASKIEJ

posiadający siedzibę przy ulicy Sidorskiej 90 A , 21-500 Biała Podlaska  
telefon. 083 343-19- 09, 083-343-75-90 , tel./fax 083-343-79-75
Adres strony internetowej , na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiatbialski.eu/starostwo/
OGŁASZA PRZETARG

BZ. 371.2.2013 Biała Podlaska dnia 09.01.2013

Zakup i dostawa do Obwodów Drogowych w Białej Podlaskiej, Międzyrzecu Podlaskim, Terespolu i Sławatyczach grysów bazaltowych frakcji : 2/5 (2/6,3) - 450 ton , 5/8 (5/10) - 450 ton o barwie szarej lub czarnej o łącznej ilości 900 ton.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU z dnia 24 stycznia 2013 r
25.01.2013

GKN.6840.2.2013

O G Ł O S Z E N I E   O   P R Z E T A R G U

z dnia 24 stycznia 2013 r.

Starosta Bialski w Białej Podlaskiej ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w obrębie miasta Terespol

Zakup i sukcesywna dostawa emulsji asfaltowej...
23.01.2013

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W BIAŁEJ PODLASKIEJ

posiadający siedzibę przy ulicy Sidorskiej 90 A , 21-500 Biała Podlaska  
telefon. 083 343-19- 09, 083-343-75-90 , tel./fax 083-343-79-75
Adres strony internetowej , na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiatbialski.eu/starostwo/
OGŁASZA PRZETARG

BZ. 371.3.2013 Biała Podlaska dnia 09.01.2013

Zakup i sukcesywna dostawa emulsji asfaltowej szybkorozpadowej 65% w ilości 140 ton do Obwodów Drogowych w Białej Podlaskiej, Międzyrzecu Podlaskim, Sławatyczach i Terespolu.

Zakup i dostawa 50 ton mieszanki mineralno-...
18.01.2013

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W BIAŁEJ PODLASKIEJ

posiadający siedzibę przy ulicy Sidorskiej 90 A , 21-500 Biała Podlaska  
telefon. 083 343-19- 09, 083-343-75-90 , tel./fax 083-343-79-75
Adres strony internetowej , na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiatbialski.eu/starostwo/
OGŁASZA PRZETARG

BZ. 371.1.2013 Biała Podlaska dnia 07.01.2013

zakup i dostawa 50 ton mieszanki mineralno- asfaltowej na zimno w workach do Obwodów Drogowych w Białej Podlaskiej, Międzyrzecu Podlaskim, Sławatyczach i Terespolu.

Nadzór inwestorski nad realizacją zadania...
18.01.2013

 

ZARZĄD POWIATU W BIAŁEJ PODLASKIEJ
21-500 BIAŁA PODLASKA ul. BRZESKA 41

ogłasza zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego
o ustalonej wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy

 

OA.272.1.2013.MM Biała Podlaska dnia 18.01.2013

 

Nadzór inwestorski nad realizacją zadaniaTermomodernizacja i dostosowanie do wymogów przeciwpożarowych Domu Pomocy Społecznej w Kozuli