Data: 25-01-2015
Imieniny: Miłosza, Pawła, Tatiany

Przetargi

Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1126L...
23.05.2013

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W BIAŁEJ PODLASKIEJ

posiadający siedzibę przy ulicy Sidorskiej 90 A , 21-500 Biała Podlaska  
telefon. 083 343-19- 09, 083-343-75-90 , tel./fax 083-343-79-75
Adres strony internetowej , na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiatbialski.eu/starostwo/
OGŁASZA PRZETARG

BZ.370.6.2013 Biała Podlaska dnia 07.05.2013

Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1126L Międzyrzec Podlaski-(ul.Berezowska)-Szóstka-Ostrówki-Bezwola-Wohyń w m. Bereza od km 1+322 do km 2+822  odcinek długości 1,500 km

„Wymiana okien oraz malowanie elewacji” – w...
14.05.2013

 

ZARZĄD POWIATU W BIAŁEJ PODLASKIEJ
21-500 BIAŁA PODLASKA ul. BRZESKA 41

ogłasza zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego
o ustalonej wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy

OA.272.7.2013.MM Biała Podlaska dnia 22.04.2013

„Wymiana okien oraz malowanie elewacji” – w ramach projektu: „Termomodernizacja i dostosowanie do wymogów przeciwpożarowych Domu Pomocy Społecznej w Kozuli

Wykonanie remontu nawierzchni bitumicznej dróg...
13.05.2013

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W BIAŁEJ PODLASKIEJ

posiadający siedzibę przy ulicy Sidorskiej 90 A , 21-500 Biała Podlaska  
telefon. 083 343-19- 09, 083-343-75-90 , tel./fax 083-343-79-75
Adres strony internetowej , na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiatbialski.eu/starostwo/
OGŁASZA PRZETARG

BZ.370.5.2013 Biała Podlaska dnia 16.04.2013

Wykonanie remontu nawierzchni bitumicznej dróg powiatowych na terenie

Zarządu Dróg Powiatowych w Białej Podlaskiej

„Remont wiaty magazynowej” – w ramach...
10.05.2013

ZARZĄD POWIATU W BIAŁEJ PODLASKIEJ
21-500 BIAŁA PODLASKA ul. BRZESKA 41

ogłasza zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego
o ustalonej wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy

OA.272.6.2013.MM Biała Podlaska dnia 16.04.2013

„Remont wiaty magazynowej” – w ramach projektu: „Termomodernizacja i dostosowanie do wymogów przeciwpożarowych Domu Pomocy Społecznej w Kozuli

Budowa hali magazynowej i budynku...
30.04.2013

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W BIAŁEJ PODLASKIEJ

posiadający siedzibę przy ulicy Sidorskiej 90 A , 21-500 Biała Podlaska  
telefon. 083 343-19- 09, 083-343-75-90 , tel./fax 083-343-79-75
Adres strony internetowej , na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiatbialski.eu/starostwo/
OGŁASZA PRZETARG

BZ.370.4.2013 Biała Podlaska dnia 28.03.2013

Budowa hali magazynowej i budynku socjalno-biurowego wraz z przyłączami przy ulicy Kusocińskiego w Międzyrzecu Podlaskim.

„Dostosowanie do wymogów przeciwpożarowych”...
18.04.2013

ZARZĄD POWIATU W BIAŁEJ PODLASKIEJ
21-500 BIAŁA PODLASKA ul. BRZESKA 41

ogłasza zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego
o ustalonej wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy

OA.272.3.2013.MM Biała Podlaska dnia 08.03.2013

„Dostosowanie do wymogów przeciwpożarowych” – w ramach projektu: „Termomodernizacja i dostosowanie do wymogów przeciwpożarowych Domu Pomocy Społecznej w Kozuli

Nadzór inwestorski nad realizacją zadania :...
18.04.2013

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W BIAŁEJ PODLASKIEJ

posiadający siedzibę przy ulicy Sidorskiej 90 A , 21-500 Biała Podlaska  
telefon. 083 343-19- 09, 083-343-75-90 , tel./fax 083-343-79-75
Adres strony internetowej , na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiatbialski.eu/starostwo/
OGŁASZA PRZETARG

BZ.372.2.2013 Biała Podlaska dnia 04.04.2013

Nadzór inwestorski nad realizacją zadania : Budowa hali magazynowej i budynku socjalno-biurowego wraz z przyłączami przy ulicy Kusocińskiego w Międzyrzecu Podlaskim.

Zakup i dostawa 50 ton mieszanki mineralno-...
15.03.2013

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W BIAŁEJ PODLASKIEJ

posiadający siedzibę przy ulicy Sidorskiej 90 A , 21-500 Biała Podlaska  
telefon. 083 343-19- 09, 083-343-75-90 , tel./fax 083-343-79-75
Adres strony internetowej , na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiatbialski.eu/starostwo/
OGŁASZA PRZETARG

BZ.371.6.2013 Biała Podlaska dnia 28.02.2013

Zakup i dostawa 50 ton mieszanki mineralno- asfaltowej na zimno w workach do Obwodów Drogowych w Białej Podlaskiej, Międzyrzecu Podlaskim, Sławatyczach i Terespolu.

Wykonanie remontów istniejącej nawierzchni...
15.02.2013

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W BIAŁEJ PODLASKIEJ

posiadający siedzibę przy ulicy Sidorskiej 90 A , 21-500 Biała Podlaska  
telefon. 083 343-19- 09, 083-343-75-90 , tel./fax 083-343-79-75
Adres strony internetowej , na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiatbialski.eu/starostwo/
OGŁASZA PRZETARG

BZ.370.1.2013 Biała Podlaska dnia 29.01.2013

Wykonanie remontów istniejącej nawierzchni bitumicznej poprzez pojedyncze powierzchniowe utrwalenie emulsją asfaltową kationową szybkorozpadową dróg powiatowych.

Kredyt długoterminowy w kwocie 3750000 PLN
15.02.2013

 

ZARZĄD POWIATU W BIAŁEJ PODLASKIEJ
21-500 BIAŁA PODLASKA ul. BRZESKA 41

ogłasza zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego
o ustalonej wartości zamówienia większej od kwot określonych 
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy

 

OA.272.2.2013.MM Biała Podlaska dnia 15.02.2013 

 Kredyt długoterminowy w kwocie 3750000 PLN.