Małgorzata Kołodziejska

XXI edycja ogólnopolskiego konkursu “Sposób na Sukces” na najlepsze działania kreujące przedsiębiorczość na obszarach wiejskich

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie ogłosiło XXI edycję ogólnopolskiego konkursu “Sposób na Sukces” na najlepsze działania kreujące przedsiębiorczość na obszarach wiejskich. Ideą konkursu jest promowanie interesujących przedsięwzięć gospodarczych, innowacyjnych rozwiązań, działań na rzecz ograniczenia skutków niekorzystnych zmian klimatu, tworzenia nowych miejsc pracy, a także aktywizacji lokalnych społeczności. Do XXI edycji konkursu “Sposób na Sukces” mogą …

XXI edycja ogólnopolskiego konkursu “Sposób na Sukces” na najlepsze działania kreujące przedsiębiorczość na obszarach wiejskich Czytaj dalej…

Kampania edukacyjna “Lubelskie – wspólnie dla pszczół”.

Samorząd Województwa Lubelskiego w bieżącym roku kontynuuje wielopłaszczyznowe działania na rzecz podniesienia świadomości społecznej o roli i znaczeniu pszczół w ramach kampanii edukacyjnej “Lubelskie – wspólnie dla pszczół”. Jednym z filarów akcji są działania skierowane do osób stosujących środki ochrony roślin, szczególnie rolników i sadowników. Ich założeniem jest uświadomienie zagrożeń oraz wypracowanie dobrych, partnerskich relacji …

Kampania edukacyjna “Lubelskie – wspólnie dla pszczół”. Czytaj dalej…

Ogólnopolski projekt grantowy Tradycyjny Sad

Fundacja Banku ochrony Środowiska już od czterech lat prowadzi ogólnopolski projekt grantowy Tradycyjny Sad. Jego celem jest upowszechnienie wiedzy na temat starych odmian drzew owocowych, sposobu ich pielęgnacji oraz stworzenie z nimi mini sadów na ogólnodostępnym terenie. Konkurs skierowany jest do uczniów i nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Projekt “Platforma Żywnościowa”

Krajowy Ośrodek Wparcia Rolnictwa informuje, że na Giełdowym Rynku Rolnym utworzonym w ramach projektu „Platforma Żywnościowa”, prowadzonym przez Towarową Giełdą Energii S.A. w Warszawie, został wprowadzony do obrotu kolejny produkt tj. kukurydza w klasie jakościowej A. Obrót tego produktu będzie prowadzony, podobnie jak pszenicą i żytem, w formule rynku kasowego w ramach dwóch równolegle działających …

Projekt “Platforma Żywnościowa” Czytaj dalej…

Informacja o istniejącym zagrożeniu ponownego wystąpienia grypy ptaków oraz konieczności wzmocnienia bioasekuracji w gospodarstwach

Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie informuje, że w sezonie jesiennym bieżącego roku na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej oraz na terenie zachodniej Rosji i w Kazachstanie stwierdzono występowanie wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u drobiu i ptaków dzikich.W związku z tym istnieje zagrożenie ponownego wystąpienia grypy ptaków oraz konieczność wzmocnienia bioasekuracji w gospodarstwach, w których …

Informacja o istniejącym zagrożeniu ponownego wystąpienia grypy ptaków oraz konieczności wzmocnienia bioasekuracji w gospodarstwach Czytaj dalej…

Konkurs Głównego Urzędu Statystycznego na gminę o najwyższym odsetku spisanych gospodarstw rolnych w kanale samospisu

Główny Urząd Statystyczny realizuje Konkurs na gminę o najwyższym odsetku spisanych gospodarstw rolnych w kanale samospisu w ramach działań promocyjnych na rzecz Powszechnego Spisu Rolnego. Uczestnikami konkursu mogą być gminy, na terenie których znajdują się gospodarstwa rolne objęte Powszechnym Spisem Rolnym w 2020 r., a ich użytkownicy dokonają samospisu internetowego w okresie od 1 września …

Konkurs Głównego Urzędu Statystycznego na gminę o najwyższym odsetku spisanych gospodarstw rolnych w kanale samospisu Czytaj dalej…

Zaproszenie Komisji Europejskiej do uczestnictwa w statystycznym badaniu ankietowym

Departament Przetwórstwa i Rynków Rolnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi przekazuje zaproszenie Komisji Europejskiej do uczestnictwa w statystycznym badaniu ankietowym pn.: „Kwestionariusz dla uczestników poszczególnych etapów łańcucha żywnościowego dotyczący efektów epidemii COVID-19”.Zgodnie z treścią informacji przekazanej z Komisji Europejskiej, ankieta skierowana do rolników oraz przedsiębiorstw działających na poszczególnych etapach łańcucha żywnościowego, zamieszczona została pod linkiem …

Zaproszenie Komisji Europejskiej do uczestnictwa w statystycznym badaniu ankietowym Czytaj dalej…

Obwieszczenie Starosty Bialskiego z dnia 15 września 2020 r. w sprawie zwalczania kornika ostrozębnego w lasach

OBWIESZCZENIE STAROSTY BIALSKIEGO z dnia 15 września 2020 r. w sprawie zwalczania kornika ostrozębnego w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa położonych na terenie powiatu bialskiego przez WŁAŚCICIELI LASÓW NIESTANOWIĄCYCH WŁASNOŚCI SKARBU PAŃSTWA W POWIECIE BIALSKIM Starosta Bialski jako organ sprawujący nadzór nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, przypomina, iż w oparciu o …

Obwieszczenie Starosty Bialskiego z dnia 15 września 2020 r. w sprawie zwalczania kornika ostrozębnego w lasach Czytaj dalej…

Skip to content