Elżbieta Piotrowska

Informacja Zarządu Powiatu o wywieszeniu wykazu nieruchomości

Zarząd Powiatu w Białej Podlaskiej podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej ul. Brzeska 41 w dniu 17 listopada 2020 r. na okres 21 dni wywieszony został wykaz nieruchomości gruntowych  wchodzących w skład powiatowego zasobu nieruchomości położonych w mieście Biała Podlaska przeznaczonych do zbycia w drodze zamiany. Wykaz jest …

Informacja Zarządu Powiatu o wywieszeniu wykazu nieruchomości Czytaj dalej…

Informacja Starosty Bialskiego o wywieszeniu wykazu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

Wykaz zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej w dniu 22 października 2020 r. na okres 21 dni oraz jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa pod linkiem :https://spbialapodlaska.bip.lubelskie.pl/index.php?id=841&p1=szczegoly&p2=1564219

INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU

Starosta Powiatu Bialskiego stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65) informuje, że na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej został wywieszony oraz zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa  na okres 21 dni, licząc od dnia 30 kwietnia 2020 …

INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU Czytaj dalej…

Informacja o odwołaniu przetargu na dzierżawę nieruchomości

Działając na podstawie art. 38 ust.4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U z 2020 r. poz.65 ze zm.) Zarząd Powiatu w Białej Podlaskiej niniejszym informuje, że odwołuje ogłoszony na dzień 24 marca 2020 r. na godz. 1000 przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę nieruchomości rolnych stanowiących własność Powiatu Bialskiego …

Informacja o odwołaniu przetargu na dzierżawę nieruchomości Czytaj dalej…

Zarząd Powiatu informuje

Zarząd Powiatu w Białej Podlaskiej informuje, że w dniu 27 lutego 2020 r. na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Białej Podlaskiej ul. Brzeska 41, III piętro, przy Kancelarii Ogólnej został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność Powiatu Bialskiego przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu. Ogłoszenie jest dostępne także tutaj : …

Zarząd Powiatu informuje Czytaj dalej…

OGŁOSZENIE O PRZETARGU z dnia 20 lutego 2020 r.

Zarząd Powiatu w Białej Podlaskiej ogłasza przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę na okres nieprzekraczający trzech lat nieruchomości gruntowych stanowiących własność Powiatu Bialskiego położonych w obrębie GRABANÓW gmina Biała Podlaska, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 793, 794 i 796, dla których Sąd Rejonowy w Białej Podlaskiej prowadzi Księgę wieczystą Nr LU1B/00089371/9. Przedmiotem …

OGŁOSZENIE O PRZETARGU z dnia 20 lutego 2020 r. Czytaj dalej…

Zarząd Powiatu w Białej Podlaskiej ogłasza

Zarząd Powiatu w Białej Podlaskiej informuje, że w dniu 22 stycznia 2020 r. na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Białej Podlaskiej ul. Brzeska 41, III piętro, przy Kancelarii Ogólnej zostały wywieszone na okres 21 dni dwa wykazy nieruchomości gruntowych stanowiących własność Powiatu Bialskiego : 1. przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie przetargu oraz …

Zarząd Powiatu w Białej Podlaskiej ogłasza Czytaj dalej…

Powiat Bialski podpisał umowę na scalanie gruntów

W dniu 09 października 2019 r. została podpisana umowa pomiędzy Samorządem Województwa Lubelskiego a Powiatem Bialskim o przyznaniu pomocy na scalanie gruntów w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Umowa dotyczy scalenia gruntów obrębu Żeszczynka w gminie Sosnówka. Przyznana …

Powiat Bialski podpisał umowę na scalanie gruntów Czytaj dalej…

Skip to content