Anna Szypiło

Szkoły powiatowe zyskały nowy blask

Dobiegł końca realizowany przez Powiat Bialski projekt „Rozwój infrastruktury szkół zawodowych prowadzonych przez powiat bialski” w ramach Osi priorytetowej 13 Infrastruktura społeczna, Działania 13.6 Infrastruktura kształcenia zawodowego i ustawicznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020. Projekt miał na celu poprawę warunków kształcenia zawodowego i ustawicznego prowadzonego w obiektach Zespołu Szkół im. A. Naruszewicza …

Szkoły powiatowe zyskały nowy blask Czytaj dalej…

Remonty szkół zawodowych – ZSE w Międzyrzecu Podlaskim oraz ZS w Janowie Podlaskim

Dobiega końca realizacja projektu „Rozwój infrastruktury szkół zawodowych prowadzonych przez powiat bialski”. Projekt realizowany jest w ramach Osi priorytetowej 13 Infrastruktura społeczna, Działania 13.6 Infrastruktura kształcenia zawodowego i ustawicznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020. Celem projektu jest poprawa warunków kształcenia zawodowego i ustawicznego prowadzonego w obiektach Zespołu Szkół im. A. …

Remonty szkół zawodowych – ZSE w Międzyrzecu Podlaskim oraz ZS w Janowie Podlaskim Czytaj dalej…

Rozpoczęła się realizacja projektu pn. “Zwiększenie efektywności energetycznej szkół zawodowych prowadzonych przez powiat bialski”

  Starosta bialski informuje, że podpisana została z Zarządem Województwa Lubelskiego umowa na dofinansowanie projektu „Zwiększenie efektywności energetycznej szkół zawodowych prowadzonych przez powiat bialski”. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna Działanie 5.2. Efektywność energetyczna …

Rozpoczęła się realizacja projektu pn. “Zwiększenie efektywności energetycznej szkół zawodowych prowadzonych przez powiat bialski” Czytaj dalej…

Kolejna inwestycja drogowa – droga powiatowa Nr 1012L – zakończona

“Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” W dniu 29 września 2017 r. dokonano odbioru końcowego robót związanych z przebudową drogi powiatowej Nr 1012L (Kownaty) gr. woj. – Rogoźnica. Wykonawcą robót drogowych była firma FEDRO Sp. z o.o., nadzór inwestorski nad prawidłową realizacją inwestycji pełniła spółka INVESTCOM Sp. z …

Kolejna inwestycja drogowa – droga powiatowa Nr 1012L – zakończona Czytaj dalej…

Droga powiatowa 1013L już po remoncie

“Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Dnia 1 września 2017 r. dokonano odbioru końcowego robót związanych z przebudową drogi powiatowej Nr 1013L Rogoźnica – Żerocin. Wykonawcą robót drogowych było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A. w Białej Podlaskiej, nadzór inwestorski nad prawidłową realizacją inwestycji pełniła spółka INVESTCOM Sp. z o.o. …

Droga powiatowa 1013L już po remoncie Czytaj dalej…

Powiat bialski inwestuje w szkolnictwo zawodowe

  W czerwcu br. została podpisana umowa z Zarządem Województwa Lubelskiego na realizację projektu pn. „Rozwój infrastruktury szkół zawodowych prowadzonych przez powiat bialski”. Projekt realizowany jest w ramach Osi priorytetowej 13 Infrastruktura społeczna, Działania 13.6 Infrastruktura kształcenia zawodowego i ustawicznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020. Celem projektu jest poprawa warunków …

Powiat bialski inwestuje w szkolnictwo zawodowe Czytaj dalej…

Rozwój infrastruktury szkół zawodowych prowadzonych przez powiat bialski

Celem projektu jest poprawa warunków kształcenia zawodowego i ustawicznego prowadzonego w obiektach Zespołu Szkół im. A. Naruszewicza w Janowie Podlaskim, Zespole Szkół Technicznych im. Unitów Podlaskich w Międzyrzecu Podlaskim oraz Zespole Szkół Ekonomicznych im. M. Dąbrowskiej w Międzyrzecu Podlaskim. Zakres projektu obejmuje prace modernizacyjne istniejącej infrastruktury przeznaczonej do kształcenia praktycznego oraz zakup wyposażenia zgodnego z …

Rozwój infrastruktury szkół zawodowych prowadzonych przez powiat bialski Czytaj dalej…

Stypendia pomostowe

MATURZYSTO Jeżeli jesteś zdolny, ambitny, chcesz kontynuować naukę na dziennych studiach I stopnia lub jednolitych magisterskich realizowanych w polskich publicznych uczelniach akademickich i pochodzisz z rodziny byłego pracownika ppgr możesz starać się o STYPENDIUM. Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Lublinie, Sekcja Zamiejscowa Gospodarowania Zasobem w Białej Podlaskiej zapraszają maturzystów, którzy ukończyli szkołę ponadgimnazjalną w …

Stypendia pomostowe Czytaj dalej…

Skip to content