Katarzyna Żak

Wysłuchania publiczne w sprawie koncepcji nowego budżetu UE w Polsce! Daj się wysłuchać!

Ruszyły zapisy na serię wysłuchań publicznych dot. projektu Umowy Partnerstwa i poszczególnych programów krajowych przewidzianych w ramach nowego budżetu UE na lata 2021-2027. Pierwsze takie wysłuchanie odbędzie się już w środę 7 kwietnia br. Umowa Partnerstwa to docelowo uzgodniona z Komisją Europejską strategia wykorzystania funduszy europejskich w Polsce na lata 2021-2027. Dokument określa cele i …

Wysłuchania publiczne w sprawie koncepcji nowego budżetu UE w Polsce! Daj się wysłuchać! Czytaj dalej…

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Białej Podlaskiej o ptasiej grypie

W związku z występującym w dalszym ciągu zagrożeniem wysoce zjadliwą ptasią grypą, u ptaków hodowlanych i dzikich, prosimy o zapoznanie się z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków ( Dz. U. 2017, poz. 722). Odnośnik do Dziennika Ustaw …

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Białej Podlaskiej o ptasiej grypie Czytaj dalej…

Powiat bialski wspomaga rozwój i kształcenie zawodowe

Powiat bialski uzyskał dofinansowanie na realizację projektu Zawodowcy z powiatu bialskiego. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa: 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie: 12.4 Kształcenie zawodowe Dzięki realizacji projektu wzrośnie potencjał zawodowy 478 uczniów oraz 36nauczycieli pięciu szkół prowadzonych przez Powiat Bialski: Szkoła Branżowa I-go stopnia  i …

Powiat bialski wspomaga rozwój i kształcenie zawodowe Czytaj dalej…

Skip to content