admin

Gmina Piszczac

Baza noclegowa  

Gmina Terespol

Baza noclegowa  

Gmina Wisznice

Baza noclegowa  

Gmina Zalesie

Baza noclegowa  

Połączenie drogi wojewódzkiej z celną poprzez przebudowę sieci dróg powiatowych Lebiedziew, Kobylany, Koroszczyn – Podsumowanie

Projekt „Połączenie drogi wojewódzkiej z celną poprzez przebudowę sieci dróg powiatowych Lebiedziew, Kobylany, Koroszczyn” Realizowany w ramach: Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006, Działania 1.1 Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego Priorytetu 1 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów” nr projektu: Z/2.06/I/1.1.1/168/06 okres realizacji: 09.03.2007 – 15.06.2008

Skip to content