Aktualności

kategoria

Konsultacje projektu „Programu współpracy Powiatu Bialskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego na rok 2021”

Rozpoczynamy konsultacje projektu „Programu współpracy Powiatu Bialskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego na rok 2021”. Będzie to podstawowy dokument określający politykę władz powiatu w odniesieniu do organizacji pozarządowych. Zachęcamy przedstawicieli stowarzyszeń, fundacji, związków stowarzyszeń oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie Powiatu Bialskiego do przesyłania uwag, sugestii …

Konsultacje projektu „Programu współpracy Powiatu Bialskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego na rok 2021” Czytaj dalej…

Informacja Starosty Bialskiego o wywieszeniu wykazu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

Wykaz zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej w dniu 22 października 2020 r. na okres 21 dni oraz jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa pod linkiem :https://spbialapodlaska.bip.lubelskie.pl/index.php?id=841&p1=szczegoly&p2=1564219

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ogłasza otwarty konkurs ofert: „Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów – działania edukacyjne”

Rodzaj zadania publicznego: upowszechnianie i ochrona praw konsumentów – działania edukacyjne. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania publicznego: 415 000 zł. Zasady przyznawania dotacji: o przyznanie dotacji mogą się ubiegać organizacje konsumenckie w rozumieniu art. 4 pkt 13 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, które spełniają wymagania określone w regulaminie konkursu (jednym z celów …

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ogłasza otwarty konkurs ofert: „Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów – działania edukacyjne” Czytaj dalej…

Powiatowy Konkurs na Kartkę z Życzeniami dla Jana Pawła II

Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej zaprasza dzieci i młodzież do wzięcia udziału w konkursie pn. „Powiatowy Konkurs na Kartkę z Życzeniami dla św. Jana Pawła II”. Szczegóły konkursu znajdują się w regulaminie poniżej. Regulamin konkursu Załącznik do regulaminu

Zaproszenie Komisji Europejskiej do uczestnictwa w statystycznym badaniu ankietowym

Departament Przetwórstwa i Rynków Rolnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi przekazuje zaproszenie Komisji Europejskiej do uczestnictwa w statystycznym badaniu ankietowym pn.: „Kwestionariusz dla uczestników poszczególnych etapów łańcucha żywnościowego dotyczący efektów epidemii COVID-19”.Zgodnie z treścią informacji przekazanej z Komisji Europejskiej, ankieta skierowana do rolników oraz przedsiębiorstw działających na poszczególnych etapach łańcucha żywnościowego, zamieszczona została pod linkiem …

Zaproszenie Komisji Europejskiej do uczestnictwa w statystycznym badaniu ankietowym Czytaj dalej…

IX Piknik Historyczny w Dubicy

Kolejny Piknik Historyczny w Dubicy zorganizowano 8 września 2019. Piknik był poświęcony osiemdziesiątej rocznicy II wojny światowej. Podczas tegorocznego pikniku odbyła się prelekcja historyczna dotycząca kampanii wrześniowej oraz działań zbrojnych na terenach powiatu parczewskiego i bialskiego, przygotowana przez pana Karola Ponikowskiego, organizatora i pomysłodawcy licznych wydarzeń i uroczystości o tematyce historycznej i patriotycznej, który w …

IX Piknik Historyczny w Dubicy Czytaj dalej…

Bibliotekarze szkolą się on-line w ramach projektu „Profesjonalizm – Nowoczesność – Rozwój”

Miejska Biblioteka Publiczna w Białej Podlaskiej uzyskała z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dofinansowanie  projektu „Profesjonalizm-Nowoczesność-Rozwój” w ramach programu „Partnerstwo dla książki”. Współorganizatorami projektu są: Urząd Miasta Biała Podlaska oraz Starostwo Powiatowe z racji pełnienia przez MBP funkcji powiatowych dla bibliotek publicznych w 17 gminach wiejskich i 2. miastach powiatu bialskiego. Projekt zamierzony był na …

Bibliotekarze szkolą się on-line w ramach projektu „Profesjonalizm – Nowoczesność – Rozwój” Czytaj dalej…

Plener fotograficzny

Międzynarodowe Plenery Fotograficzne “Podlaski Przełom Bugu”, organizowane od dwudziestu pięciu lat, należą do najważniejszych i najstarszych imprez tego typu w kraju. Tegoroczny odbył się w dniach 13 – 18 września i wzięło w nim udział 37 fotografów z Polski, Białorusi i Niemiec. Współorganizatorami pleneru byli: Miejski Ośrodek Kultury w Siedlcach, Bialskie Centrum Kultury w Białej …

Plener fotograficzny Czytaj dalej…

Totus tuus

16 października mija 42 rocznica wyboru Karola Wojtyły na następcęśw. Piotra. Jan Paweł II był 264 papieżem kościoła katolickiego, a jego pontyfikat to drugi pod względem długości we współczesnej historii (po Piusie IX). Dewizą Papieża Polaka były słowa Totus Tuus („Cały Twój”), będące cytatem z modlitwy z Traktatu o prawdziwym nabożeństwie. Jednym z najważniejszych elementów …

Totus tuus Czytaj dalej…

Skip to content