Aktualności

kategoria

Protokół z konsultacji społecznych

Wynik konsultacji społecznych w sprawie projektu uchwały Rady Powiatu w Białej Podlaskiej w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim.

„Świetlica – Moje Miejsce”- konkurs grantowy

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłasza konkurs w ramach programu „Świetlica – Moje Miejsce”, w którym o przyznanie dotacji mogą ubiegać się lokalnie działające organizacje pozarządowe z terenu województwa podkarpackiego i lubelskiego.    

Europejskie Dni Dziedzictwa w Powiecie Bialskim

W drugi i trzeci weekend wrześniowy tradycyjnie już na terenie powiatu bialskiego będą odbywać się imprezy w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa. Tematem przewodnim jest: “Nie od razu Polskę zbudowano”.

podziękowanie paniom dyrektorkom byłych poradni

W dniu 5 sierpnia br. o godz. 10.00 w gabinecie starosty bialskiego odbyło się spotkanie Pań dyrektor byłych poradni psychologiczno – pedagogicznych prowadzonych do 31 lipca przez powiat bialski.

Wyniki Konkursu!!

Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej informuje, że w konkursie na opracowanie projektu graficznego logo I Regionalnej Olimpiady Wiedzy o Zdrowiu Psychicznym zwyciężyła praca podopiecznych Domu Pomocy Społecznej w Kostomłotach.

zaproszenie na rajd rowerowy

  Gminny Ośrodek Kultury w Sosnówce, Urząd Gminy w Sosnówce, Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej serdecznie zapraszają na II POWIATOWY RAJD ROWEROWY IM. JÓZEFA IGNACEGO KRASZEWSKIEGO, który odbędzie się 3 sierpnia 2013 r.  

Mammobus w powiecie bialskim

Już niedługo mammobus po raz kolejny odwiedzi powiat bialski i można będzie wykonać bezpłatne badanie mammograficzne. Badania przeprowadzane są w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi, finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia.    

Ogłoszenie z dnia 17 lipca 2013 przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Bialskiego położonej w mieście Terespol obręb Błotków gmina Terespol.

GKN.6840.6.4.2013.EP O G Ł O S Z E N I E  P R Z E T A R G Uz dnia 17 lipca 2013 Zarząd Powiatu w Białej Podlaskiej ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Bialskiego położonej w mieście Terespol obręb Błotków gmina Terespol.

“Regionalna Sieć Szerokopasmowa Lublin północny-wschód” uruchomiona!

Z dniem 30 czerwca 2013 roku dobiegła końca realizacja projektu „Regionalna Sieć Szerokopasmowa Lublin północny – wschód” realizowanego przez powiaty: bialski, lubartowski, parczewski (lider projektu) i radzyński ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2007-2013, Oś priorytetowa IV – Społeczeństwo informacyjne, Działanie 4.1 Społeczeństwo informacyjne, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Skip to content