Projekty unijne

Projekt grantowy dla Domów Pomocy Społecznej

Projekt grantowy dla Domów Pomocy SpołecznejW dniu 20.08.2020r. w Urzędzie Marszałkowskim w Lublinie zostały podpisane umowy na dofinansowanie projektów z Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym. Dzięki unijnemu dofinansowaniu czterdziestu czterem Domom Pomocy Społecznej zostaną udzielone granty w ramach projektu „Wsparcie działań związanych z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się pandemii COVID – 19 …

Projekt grantowy dla Domów Pomocy Społecznej Czytaj dalej…

Powiat pozyskał sprzęt komputerowy dla 6-ciu szkół powiatowych

Powiat Bialski uzyskał dofinansowanie w wysokości  79 213,23 zł na zakup sprzętu komputerowego w celu wsparcia procesu zdalnego kształcenia w 6-ciu szkołach powiatowych:  ZS im. A. Naruszewicza w Janowie Podlaskim, ZS im. Wł. St. Reymonta w Małaszewiczach, ZST im. Unitów Podlaskich w Międzyrzecu Podlaskim, ZSE im. M. Dąbrowskiej w Międzyrzecu Podlaskim, LO im. Gen. Wł. Sikorskiego  …

Powiat pozyskał sprzęt komputerowy dla 6-ciu szkół powiatowych Czytaj dalej…

Laptopy zostaną przekazane najbardziej potrzebującym uczniom z Gminy Łomazy

Laptopy zostaną przekazane najbardziej potrzebującym uczniom z Gminy Łomazy! Gmina Łomazy zakupiła 22 nowe laptopy wraz z oprogramowaniem i licencjami za kwotę blisko 60 000 zł najbardziej potrzebującym uczniom z terenu gminy w ramach projektu “Zdalna szkoła”. Sprzęt posłuży do wsparcia procesu zdalnego kształcenia w dwóch szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łomazy, a …

Laptopy zostaną przekazane najbardziej potrzebującym uczniom z Gminy Łomazy Czytaj dalej…

Powiat Bialski uzyskał dofinansowanie na zakup sprzętu komputerowego do szkół

Powiat Bialski uzyskał dofinansowanie na zakup sprzętu komputerowego w ramach Konkursu Grantowego „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej I Powszechny dostęp do szybkiego Internetu Działanie 1.1. Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach. Grant …

Powiat Bialski uzyskał dofinansowanie na zakup sprzętu komputerowego do szkół Czytaj dalej…

Bezpłatne badania profilaktyczne wątroby (zaproszenie)

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej zaprasza mieszkańców miasta Biała Podlaska oraz powiatów: bialskiego, radzyńskiego, parczewskiego, włodawskiego i łukowskiego w wieku 35-75 lat na bezpłatne badania przesiewowe krwi na obecność wirusa HCV, w kierunku wczesnego rozpoznania wirusowego zapalenia wątroby typu C (WZW C). Osoby chętne mogą skorzystać z badań przesiewowych krwi na obecność HCV w …

Bezpłatne badania profilaktyczne wątroby (zaproszenie) Czytaj dalej…

Spotkanie 11.12.2019 r. dla organizacje pozarządowych w ramach Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020

W Narodowym Instytucie Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego finalizowane są prace związane z ogłoszeniem Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020, edycja na rok 2020. W związku ze zbliżającym się terminem ogłoszenia konkursu FIO 2020 w dniu 11.12.2019 r. w „Sali Błękitnej” Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie przy ul. Spokojnej 4, odbędzie się spotkanie dla organizacji pozarządowych uprawnionych do …

Spotkanie 11.12.2019 r. dla organizacje pozarządowych w ramach Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020 Czytaj dalej…

Działanie 3.5 Bon na doradztwo Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Po raz pierwszy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 -2020 lubelscy przedsiębiorcy z sektora MŚP będą mogli ubiegać się o dofinansowanie na zakup specjalistycznych usług doradczych dla swoich firm. Maksymalizacja zysków, minimalizowanie kosztów, wydajność i efektywność procesów zachodzących w firmie to tylko niektóre z zagadnień, w ramach których możliwy jest zakup usług …

Działanie 3.5 Bon na doradztwo Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Czytaj dalej…

Nabór wniosków o przyznanie stypendium w ramach programów "Lubelskie wspiera uzdolnionych 2019-2020" oraz "Lubelska kuźnia talentów 2019-2021"

W dniach 2 do 20 września 2019 r. będzie prowadzony nabór wniosków o przyznanie stypendium w ramach programów stypendialnych “Lubelskie wspiera uzdolnionych 2019-2020” oraz “Lubelska kuźnia talentów 2019-2021”. Celem wyżej wymienionych programów stypendialnych jest finansowe wsparcie młodych, szczególnie uzdolnionych uczniów. Tegoroczna edycja daje szansę na skorzystanie ze stypendium 1000 uczniom klas VII i VIII szkół …

Nabór wniosków o przyznanie stypendium w ramach programów "Lubelskie wspiera uzdolnionych 2019-2020" oraz "Lubelska kuźnia talentów 2019-2021" Czytaj dalej…

Uroczyste otwarcie pracowni tomografii komputerowej w SPZOZ w Międzyrzecu Podlaskim

Dzień 26 lipca 2019 r. zapisał się złotymi głoskami w historii międzyrzeckiego szpitala. Choć w tym przypadku wspominanie o historii nie jest do końca adekwatne, bowiem faktycznie wykonano ogromny krok ku przyszłości i dalszemu rozwojowi tej placówki. To właśnie tego dnia miało miejsce uroczyste otwarcie pracowni tomografii komputerowej. Wysiłkiem wielu osób udanie zrealizowano projekt pn. …

Uroczyste otwarcie pracowni tomografii komputerowej w SPZOZ w Międzyrzecu Podlaskim Czytaj dalej…

Skip to content