wszystkie-wpisy

W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 roku zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, finansowanych z budżetu Powiatu Bialskiego

ZARZĄD POWIATU W BIAŁEJ PODLASKIEJdziałając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2020 r., poz. 1057 tj.)OGŁASZAotwarty konkurs ofert na realizację w roku 2022 zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, finansowanych z budżetu Powiatu Bialskiego …

W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 roku zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, finansowanych z budżetu Powiatu Bialskiego Czytaj dalej…

Ogłoszenie wyniku konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze Powiatu Bialskiego w 2022 roku.

Ogłoszenie w sprawie ustalenia wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na obszarze Powiatu Bialskiego w 2022 roku. Szczegóły wyników konkursu

Bezpłatne szczepienia przeciw grypie u osób pełnoletnich.

Uprzejmie informujemy, że z dniem 23 listopada 2021 r. wchodzi w życie nowelizacja rozporządzenia z dnia 27 sierpnia 2021 r. w sprawie metody zapobiegania grypie sezonowej w sezonie 2021/2022 (Dz. U. z 2021 r. poz. 1581 ze zm.). Nowelizacja przewiduje możliwość bezpłatnego szczepienia u osób pełnoletnich w oparciu o dotychczasową organizację szczepień u osób uprawnionych. …

Bezpłatne szczepienia przeciw grypie u osób pełnoletnich. Czytaj dalej…

Powiatowy Przegląd Chórów i Zespołów Śpiewaczych w Polubiczach

21 listopada odbyła się kolejna edycja Powiatowego Przeglądu Chórów i Zespołów Śpiewaczych w Polubiczach. Organizatorami przeglądu były: Gmina Wisznice, Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej oraz Gminny Ośrodek Kultury i Oświaty w Wisznicach. Wzięło w nim udział 9 zespołów śpiewaczych oraz 1 chór: Zespół Śpiewaczy “Tęcza”Zespół Śpiewaczy “Polesie”Zespół “Marysieńki”Zespół “Luteńka”Zespół “Korniczanie”Zespół “KGW Polubicze”Zespół “Melizmat”Zespół “Sąsiadeczki”Zespół muzyczny …

Powiatowy Przegląd Chórów i Zespołów Śpiewaczych w Polubiczach Czytaj dalej…

VIII Regionalna Olimpiada Wiedzy o Zdrowiu Psychicznym – Biała Podlaska 2021

16 listopada br. odbył się etap powiatowy VIII Regionalnej Olimpiady Wiedzy O Zdrowiu Psychicznym, w której uczestniczy sześć powiatów, tj. powiat bialski, lubartowski, łukowski, parczewski, rycki i włodawski. Celem Olimpiady jest poszerzenie wiedzy w zakresie szeroko pojętego zdrowia psychicznego, czyli realizacja celów Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego i Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata …

VIII Regionalna Olimpiada Wiedzy o Zdrowiu Psychicznym – Biała Podlaska 2021 Czytaj dalej…

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0

Na podstawie umowy nr 69/NPRCz/2021 w sprawie udzielenia w 2021 roku wsparcia finansowego z dotacji celowej budżetu państwa organom prowadzącym placówki wychowania przedszkolnego, szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w obszarze rozwijania zainteresowań dzieci i młodzieży przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, zawartej w dniu 2 listopada 2021 r., Powiat Bialski otrzymał wsparcie …

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 Czytaj dalej…

„TO, CO PRZEŻYŁO JEDNO POKOLENIE, DRUGIE PRZEŻYWA W SERCU I PAMIĘCI”

8 listopada 2021 r. nastąpiło oficjalne podsumowanie konkursu historycznego „To, co przeżyło jedno pokolenie, drugie przeżywa w sercu i pamięci”. X edycja konkursu odbyła się pod hasłem “OSP w służbie mieszkańców wsi i miast”. Organizatorem konkursu było Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych Tłuściec wspólnie z Filią w Tłuśćcu Gminnej Biblioteki Publicznej, a patronat nad wydarzeniem objęli: Pan …

„TO, CO PRZEŻYŁO JEDNO POKOLENIE, DRUGIE PRZEŻYWA W SERCU I PAMIĘCI” Czytaj dalej…

Badanie Kontrolne w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021

Od 12 do 24 listopada 2021 r. zostanie przeprowadzone badanie kontrolne w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań w 2021 roku. Jego celem jest ocena jakości danych pozyskanych w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021. Wyniki umożliwią również udoskonalanie przyszłych spisów i badań reprezentacyjnych, dlatego udział w badaniu kontrolnym jest równie ważny, jak w …

Badanie Kontrolne w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 Czytaj dalej…

Ogłoszenie Starosty Bialskiego o naborze kandydatów na członków Powiatowej Rady Rynku Pracy w Białej Podlaskiej

W związku z upływem kadencji Powiatowej Rady Zatrudnienia w Białej Podlaskiej, Starosta Bialski, działając na podstawie art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2021r. poz. 1100) zaprasza do zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Rady Rynku Pracy w Białej Podlaskiej na 4-letnią kadencję. Do …

Ogłoszenie Starosty Bialskiego o naborze kandydatów na członków Powiatowej Rady Rynku Pracy w Białej Podlaskiej Czytaj dalej…

Skip to content