Konkursy

kategoria

Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie promocji i ochrony zdrowia

O G Ł O S Z E N I E Zarząd Powiatu w Białej Podlaskiej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2015 roku zadania publicznego z zakresu promocji i ochrony zdrowia i zaprasza do składania ofert. Zlecenie realizacji zadań publicznych nastąpi w formie ich wsparcia wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie realizacji zadań. I. …

Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie promocji i ochrony zdrowia Czytaj dalej…

W sprawie otwartego konkursu ofert na realizację w 2014 roku zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej finansowanych z budżetu Powiatu Bialskiego

  ZARZĄD POWIATU W BIAŁEJ PODLASKIEJ działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) OGŁASZA otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2014 z zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej finansowanych z …

W sprawie otwartego konkursu ofert na realizację w 2014 roku zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej finansowanych z budżetu Powiatu Bialskiego Czytaj dalej…

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań w zakresie kutury fizycznej i turystyki

O G Ł O S Z E N I EZarząd Powiatu w Białej Podlaskiej ogłasza otwarty konkurs ofert na 2014 rok na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i turystykiI. Rodzaj zadania:W zakresie kultury fizycznej1. Dofinansowanie organizacji współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży szkolnej w roku kalendarzowym 2014;2. Dofinansowanie organizacji imprez sportowych lub sportowo-rekreacyjnych na …

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań w zakresie kutury fizycznej i turystyki Czytaj dalej…

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2011 r. – Kultura

Zarząd Powiatu w Białej Podlaskiej działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku  publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) OGŁASZA

Skip to content