Spotkanie informacyjne dotyczące konkursu FIO 2015

W związku z funkcjonowaniem Programu „Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020″, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego zaprasza organizacje pozarządowe zainteresowane konkursem, na spotkanie informacyjne dotyczące konkursu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w 2015. Spotkanie odbędzie się w Sali Błękitnej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie
12 grudnia 2014 r. (piątek) o godz. 9.30 przy ulicy Spokojnej 4, w Lublinie.

Spotkanie odbędzie się w Sali Błękitnej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie 12 grudnia 2014 r. (piątek) o godz. 9.30 przy ulicy Spokojnej 4, w Lublinie.

Skip to content