pierwsza sesja Rady Powiatu

W dniu 28 listopada br odbyła się pierwsza sesja Rady Powiatu w kadencji na lata 2014 – 2018. Została ona zwołana przez komisarza wyborczego w Białej Podlaskiej Waldemara Bańkę.

W porządku obrad znalazło się wręczenie zaświadczeń o wyborze na radnego powiatu, które od Małgorzaty Makarskiej Przewodniczącej Powiatowej Komisji Wyborczej otrzymali: Tadeusz Łazowski, Agnieszka Elżbieta Jakoniuk, Ryszard Bogdan Boś, Elżbieta Stanisława Iwaniuk, Radosław Ryszard Sebastianiuk, Marzenna Maria Andrzejuk, Mariusz Jan Kiczyński, Tomasz Maciej Andrejuk, Łukasz Jaszczuk, Arkadiusz Tadeusz Misztal, Mateusz Majewski, Marek Uściński, Jan Józef Bajkowski, Mariusz Filipiuk, Mariusz Marek Kostka, Marek Artur Sulima, Romuald Pietrosiuk, Paweł Litwiniuk, Janusz Marian Skólimowski, Arkadiusz Maksymiuk, Czesław Jan Pikacz, Tomasz Bylina, Marian Tadeusz Tomkowicz. Następnie radny senior, którym był Ryszard Boś otworzył obrady. Po odśpiewaniu hymnu wszyscy radni złożyli ślubowanie. Po stwierdzeniu kworum, przyjęto porządek obrad, w którym było m.in. wybór Przewodniczącego Rady Powiatu i podjęcie uchwały o stwierdzeniu wyboru. Został nim Mariusz Filipiuk. Dalszą część obrad prowadził już nowy przewodniczący, który zaproponował do sesji wprowadzenie kolejne punkty z wyborem starosty bialskiego, wicestarosty bialskiego, członków Zarządu Powiatu oraz dwóch wiceprzewodniczących.Na co radni się zgodzili. Po licznych głosowaniach, zgodnych z odpowiednimi procedurami wybrano na starostę bialskiego Tadeusza Łazowskiego, na wicestarostę bialskiego Jana Bajkowskiego, na członków Zarządu Powiatu w Białej Podlaskiej: Agnieszkę Jakoniuk, Marzennę Andrzejuk, Mariusza Kiczyńskiego. Jeśli chodzi o wiceprzewodniczących zostali nimi: Janusz Skólimowski oraz Mariusz Kostka.

 

 

Skip to content