uroczystości barbórkowe

4 grudnia to wspomnienie św. Barbary m.in. patronki górników z tej okazji Zarząd Okręgowy Związku Represjonowanych Politycznie Żołnierzy Górników zorganizował uroczystości Barbórkowe w Białej Podlaskiej. Spotkanie rozpoczęło się mszą świętą w kościele pw. św. Antoniego. Następnie złożono kwiaty pod tablicą pamiątkową. Kwiaty złożyli m.in. prezes Związku Zbigniew Czerwonka oraz starosta bialski Tadeusz Łazowski. Potem odbyło się spotkanie koleżeńskie.

Skip to content