Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w 2015 roku zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i turystyki

OGŁOSZENIE
WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT
NA REALIZACJĘ W 2015 ROKU ZADAŃ PUBLICZNYCH
Z ZAKRESU KULTURY FIZYCZNEJ I TURYSTYKI

Ogłasza się wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Bialskiego z zakresu kultury fizycznej i turystyki ustalone na podstawie uchwały Nr 19/2015 Zarządu Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 26 stycznia 2015 r.

 

wyniki konkursu

Ze wskazanymi powyżej oferentami zostaną podpisane umowy o wsparcie realizacji zadań.

 

 

 

Skip to content