Dostawa materiałów dydaktycznych niezbędnych do realizacji projektu: Pozalekcyjna Akademia Kompetencji.

ZARZĄD POWIATU W BIAŁEJ PODLASKIEJ
21-500 BIAŁA PODLASKA ul. BRZESKA 41

ogłasza zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego
o ustalonej wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy

OA.3421- JZ-1/11  Biała Podlaska dnia 24.01.2011

Dostawa materiałów dydaktycznych niezbędnych do realizacji projektu: Pozalekcyjna Akademia Kompetencji.

Treść ogłoszenia

Dokumenty spakowane do pobrania.


 Biała Podlaska dnia 27.01.2011

Wyjaśnienia NR 1
Treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Treść wyjaśnienia.


Biała Podlaska dnia 28.01.2011

 Zmiana Nr 1  
Treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

 Treść zmian.


 Biała Podlaska dnia 10.02.2011

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Treść zawiadomienia – część 1.
Treść zawiadomienia – część 2.


 Biała Podlaska dnia 17.02.2011

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – dostawy

Treść ogłoszenia.


Archiwum przetargów jest spakowane program, który można pobrać ze strony:
http://www.7-zip.org

 

Skip to content