Standardy formalno-prawne działalności organizacji pozarządowych

  Na portalu organizacji pozarządowych zostały zebrane w jednym miejscu przepisy związane z prowadzeniem stowarzyszeń i fundacji w Polsce.
Znajdują się one na stronie   http://poradnik.ngo.pl/standardy

 Zapraszamy przestawicieli oraganizacji pozarządowych z terenu powiatu bialskiego do zapoznania się z tą stroną. 
  Sprawdźcie czy Wasza organizacja działa zgodnie z prawem!

Skip to content