Elżbieta Piotrowska

OGŁOSZENIE O PRZETARGU z dnia 20 lutego 2020 r.

Zarząd Powiatu w Białej Podlaskiej ogłasza przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę na okres nieprzekraczający trzech lat nieruchomości gruntowych stanowiących własność Powiatu Bialskiego położonych w obrębie GRABANÓW gmina Biała Podlaska, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 793, 794 i 796, dla których Sąd Rejonowy w Białej Podlaskiej prowadzi Księgę wieczystą Nr LU1B/00089371/9. Przedmiotem …

OGŁOSZENIE O PRZETARGU z dnia 20 lutego 2020 r. Czytaj dalej…

Zarząd Powiatu w Białej Podlaskiej ogłasza

Zarząd Powiatu w Białej Podlaskiej informuje, że w dniu 22 stycznia 2020 r. na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Białej Podlaskiej ul. Brzeska 41, III piętro, przy Kancelarii Ogólnej zostały wywieszone na okres 21 dni dwa wykazy nieruchomości gruntowych stanowiących własność Powiatu Bialskiego : 1. przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie przetargu oraz …

Zarząd Powiatu w Białej Podlaskiej ogłasza Czytaj dalej…

Powiat Bialski podpisał umowę na scalanie gruntów

W dniu 09 października 2019 r. została podpisana umowa pomiędzy Samorządem Województwa Lubelskiego a Powiatem Bialskim o przyznaniu pomocy na scalanie gruntów w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Umowa dotyczy scalenia gruntów obrębu Żeszczynka w gminie Sosnówka. Przyznana …

Powiat Bialski podpisał umowę na scalanie gruntów Czytaj dalej…

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż siedmiu masztów sieci WiMax

Zarząd Powiatu w Białej Podlaskiej ogłasza przetarg pisemny ofertowy na sprzedaż siedmiu masztów sieci WiMax wraz z wyposażeniem stanowiących własność Powiatu Bialskiego usytuowanych na terenie powiatu bialskiego województwo lubelskie. Szczegóły przetargu zamieszczone są na tablicy ogłoszeń przy Kancelarii Ogólnej Starostwa, piętro III, pok. nr 316 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej …

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż siedmiu masztów sieci WiMax Czytaj dalej…

Informacja o ogłoszeniu przetargu na sprzedaż nieruchomości Powiatu Bialskiego

Zarząd Powiatu w Białej Podlaskiej ogłosił przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Bialskiego położonej w obrębie Wisznice gmina Wisznice. Ogłoszenie o przetargu jest wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa przy ulicy Brzeskiej 41, III piętro (obok Kancelarii ogólnej) oraz opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa : https://spbialapodlaska.bip.lubelskie.pl/index.php?id=787&p1=szczegoly&p2=1410656

Ogłoszenie o drugim przetargu na sprzedaż działki z powiatowego zasobu nieruchomości

Zarząd Powiatu w Białej Podlaskiej ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Bialskiego położonej w obrębie Grabanów gmina Biała Podlaska. Ogłoszenie o drugim przetargu jest wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa przy ulicy Brzeskiej 41, III piętro (obok Kancelarii ogólnej) oraz opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa : https://spbialapodlaska.bip.lubelskie.pl/index.php?id=787&p1=szczegoly&p2=1374300

Ogłoszenie Zarządu Powiatu w Białej Podlaskiej o przetargu na oddanie nieruchomości w dzierżawę

Zarząd Powiatu w Białej Podlaskiej ogłasza przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę na okres nie przekraczający trzech lat nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Bialskiego położonej w Białej Podlaskiej przy ulicy Brzeskiej 97. Treść ogłoszenia dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej pod linkiem : https://spbialapodlaska.bip.lubelskie.pl/index.php?id=741&p1=szczegoly&p2=1333303

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Zarząd Powiatu w Białej Podlaskiej podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej ul. Brzeska 41 w dniu 08 listopada 2018 r. na okres 21 dni wywieszony został wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność Powiatu Bialskiego położonych w mieście Biała Podlaska przeznaczonych do oddania w dzierżawę. Ogłoszenie dostępne jest również w …

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę Czytaj dalej…

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Zarząd Powiatu w Białej Podlaskiej informuje, że w dniu 08 listopada 2018 r. na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Białej Podlaskiej ul. Brzeska 41 został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Powiatu Bialskiego, położonych w obrębie Grabanów gmina Biała Podlaska przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. Ogłoszenie dostępne jest w …

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Czytaj dalej…

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działki z powiatowego zasobu nieruchomości

Zarząd Powiatu w Białej Podlaskiej ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Bialskiego położonej w obrębie Grabanów gmina Biała Podlaska. Ogłoszenie o przetargu jest wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa przy ulicy Brzeskiej 41, III piętro (obok Kancelarii ogólnej) oraz opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa : https://spbialapodlaska.bip.lubelskie.pl/index.php?id=741&p1=szczegoly&p2=1305453

Skip to content