wszystkie-wpisy

Starosta Bialski podaje do publicznej wiadomości

Starosta Bialski działający w imieniu Skarbu Państwa, podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Białej Podlaskiej ul. Brzeska 41

Bezpłatne szkolenie \”Księgowo-prawne podstawy działania organizacji pozarządowych\”

Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej we współpracy z Fundacją Wspomagania Wsi w Warszawie zamierza zorganizować szkolenie warsztatowe nt. księgowo-prawnych podstaw działania organizacji pozarządowych. Jest ono skierowane do członków zarządów organizacji pozarządowych działających na obszarach wiejskich Powiatu Bialskiego.

Bezpłatne szkolenie \"Księgowo-prawne podstawy działania organizacji pozarządowych\"

Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej we współpracy z Fundacją Wspomagania Wsi w Warszawie zamierza zorganizować szkolenie warsztatowe nt. księgowo-prawnych podstaw działania organizacji pozarządowych. Jest ono skierowane do członków zarządów organizacji pozarządowych działających na obszarach wiejskich Powiatu Bialskiego.

Kompleksowa modernizacja Zakładu Diagnostyki Obrazowej SPZOZ w Międzyrzecu Podlaskim

Projekt współfinansowany ze srodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramachRegionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 ”Kompleksowa modernizacja Zakładu Diagnostyki Obrazowej SPZOZ w Miedzyrzecu Podlaskim – zakup wysokospecjalistycznych aparatów RTG”

Przebudowa dróg powiatowych w miejscowościach: Kijowiec, Dereczanka, Husinka wraz z przebudową mostu przez rzekę Krznę w m. Kijowiec gm. Zalesie

W dniu 10 czerwca 2009 r. podpisana została Umowa pomiędzy Marszałkiem Województwa Lubelskiego a Powiatem Bialskim, w wyniku której Powiat Bialski przystąpił do realizacji projektu pod nazwą „Przebudowa dróg powiatowych w miejscowościach: Kijowiec, Dereczanka, Husinka wraz z przebudową mostu przez rzekę Krznę w m. Kijowiec gm. Zalesie” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach …

Przebudowa dróg powiatowych w miejscowościach: Kijowiec, Dereczanka, Husinka wraz z przebudową mostu przez rzekę Krznę w m. Kijowiec gm. Zalesie Czytaj dalej…

Połączenie drogi wojewódzkiej z celną poprzez przebudowę sieci dróg powiatowych Lebiedziew, Kobylany, Koroszczyn – Podsumowanie

Projekt „Połączenie drogi wojewódzkiej z celną poprzez przebudowę sieci dróg powiatowych Lebiedziew, Kobylany, Koroszczyn” Realizowany w ramach: Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006, Działania 1.1 Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego Priorytetu 1 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów” nr projektu: Z/2.06/I/1.1.1/168/06 okres realizacji: 09.03.2007 – 15.06.2008

Skip to content