wszystkie-wpisy

Przyjaciele dzieci

15 lutego 2011 r. z udziałem Tadeusza Łazowskiego starosty bialskiego i Andrzeja Mironiuka – kierownika Wydziału Zamiejscowego Kuratorium Oświaty w Białej Podlaskiej, odbył się III Zjazd Delegatów Zarządu Oddziału Okręgowego TPD w Białej Podlaskiej. Podsumowano 4 – letnią pracę ustępującego Zarządu, wybrano władze na następną kadencję. Obradom przewodniczyła Ewa Tatarczak – socjolog Poradni Psychologiczno Pedagogicznej, …

Przyjaciele dzieci Czytaj dalej…

Konwent Powiatów

14 lutego w Refektarzu Muzeum Regionalnego w Krasnymstawie odbył się Konwent Powiatów Województwa Lubelskiego. Udział w Konwencie wziął m.in. Zbigniew Włodkowski – Wiceminister Edukacji Narodowej oraz Czesława Kunkiewicz-Waligóra – radczyni w ministerstwie. Na obrady przybyli: Marszalek Województwa Lubelskiego Krzysztof Hetman, Kurator Oświaty Krzysztof Babisz i wicekurator Anna Dudek Janiszewska.

Spotkanie w sprawie projektu

Starosta bialski Tadeusz Łazowski spotkał się z włodarzami powiatu siemiatyckiego.

Spotkanie w gabinecie starosty

W gabinecie starosty Tadeusza Łazowskiego odbyło się spotkanie gospodarza powiatu z przedstawicielami Państwowej Szkoły Zawodowej w Białej Podlaskiej.

Uroczystość w międzyrzeckim Liceum

7 lutego 2010 roku w Liceum Ogólnokształcącym im. gen. Wł. Sikorskiego odbyła się uroczystość oddania do użytku nowych pomieszczeń.

Spotkanie pszczelarzy

6 lutego w Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Grabanowie odbyło się coroczne Walne Zebranie Sprawozdawcze pszczelarzy należących do Związku Pszczelarzy „Podlasie” w Białej Podlaskiej. Władze powiatu bialskiego podczas spotkania reprezentował Tadeusz Łazowski – starosta bialski.

Starosta Bialski podaje do publicznej wiadomości

Starosta Bialski działający w imieniu Skarbu Państwa, podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Białej Podlaskiej ul. Brzeska 41

Bezpłatne szkolenie \”Księgowo-prawne podstawy działania organizacji pozarządowych\”

Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej we współpracy z Fundacją Wspomagania Wsi w Warszawie zamierza zorganizować szkolenie warsztatowe nt. księgowo-prawnych podstaw działania organizacji pozarządowych. Jest ono skierowane do członków zarządów organizacji pozarządowych działających na obszarach wiejskich Powiatu Bialskiego.

Bezpłatne szkolenie \"Księgowo-prawne podstawy działania organizacji pozarządowych\"

Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej we współpracy z Fundacją Wspomagania Wsi w Warszawie zamierza zorganizować szkolenie warsztatowe nt. księgowo-prawnych podstaw działania organizacji pozarządowych. Jest ono skierowane do członków zarządów organizacji pozarządowych działających na obszarach wiejskich Powiatu Bialskiego.

Skip to content