Aktualności

kategoria

Zarząd Powiatu w Białej Podlaskiej

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (DZ. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)O G Ł A S Z A

Skip to content