Aktualności

kategoria

Otwarcie Centrum Aktywizacji Zawodowej Urzędu Pracy

Blisko 1,2 mln zł kosztowała budowa nowego skrzydła przy Powiatowym Urzędzie Pracy w którym mieści się Centrum Aktywizacji Zawodowej. Największy wkład finansowy miało Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej, a następnie po równo Urząd Miasta Biała Podlaska i Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.Po rozbudowie PUP wzbogacił się o dwie sale szkoleniowe oraz 20 wydzielonych stanowisk obsługi …

Otwarcie Centrum Aktywizacji Zawodowej Urzędu Pracy Czytaj dalej…

Eliminacje juniorów w piłce siatkowej

Starosta bialski  uczestniczył w otwarciu 1/4 finału Mistrzostw Polski Juniorów w piłce siatkowej, które odbyły się w dniach 18-20 lutego w hali sportowej Liceum Ogólnokształcącego w Międzyrzecu Podlaskim.

Konferencja o rynku pracy

Centrum Badania Opinii Społecznej było organizatorem konferencji pn. rynek pracy województwa lubelskiego – migracje mieszkańców i sytuacja osób po 45 roku życia.

Przyjaciele dzieci

15 lutego 2011 r. z udziałem Tadeusza Łazowskiego starosty bialskiego i Andrzeja Mironiuka – kierownika Wydziału Zamiejscowego Kuratorium Oświaty w Białej Podlaskiej, odbył się III Zjazd Delegatów Zarządu Oddziału Okręgowego TPD w Białej Podlaskiej. Podsumowano 4 – letnią pracę ustępującego Zarządu, wybrano władze na następną kadencję. Obradom przewodniczyła Ewa Tatarczak – socjolog Poradni Psychologiczno Pedagogicznej, …

Przyjaciele dzieci Czytaj dalej…

Konwent Powiatów

14 lutego w Refektarzu Muzeum Regionalnego w Krasnymstawie odbył się Konwent Powiatów Województwa Lubelskiego. Udział w Konwencie wziął m.in. Zbigniew Włodkowski – Wiceminister Edukacji Narodowej oraz Czesława Kunkiewicz-Waligóra – radczyni w ministerstwie. Na obrady przybyli: Marszalek Województwa Lubelskiego Krzysztof Hetman, Kurator Oświaty Krzysztof Babisz i wicekurator Anna Dudek Janiszewska.

Spotkanie w sprawie projektu

Starosta bialski Tadeusz Łazowski spotkał się z włodarzami powiatu siemiatyckiego.

Spotkanie w gabinecie starosty

W gabinecie starosty Tadeusza Łazowskiego odbyło się spotkanie gospodarza powiatu z przedstawicielami Państwowej Szkoły Zawodowej w Białej Podlaskiej.

Uroczystość w międzyrzeckim Liceum

7 lutego 2010 roku w Liceum Ogólnokształcącym im. gen. Wł. Sikorskiego odbyła się uroczystość oddania do użytku nowych pomieszczeń.

Spotkanie pszczelarzy

6 lutego w Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Grabanowie odbyło się coroczne Walne Zebranie Sprawozdawcze pszczelarzy należących do Związku Pszczelarzy „Podlasie” w Białej Podlaskiej. Władze powiatu bialskiego podczas spotkania reprezentował Tadeusz Łazowski – starosta bialski.

Zarząd Powiatu w Białej Podlaskiej

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (DZ. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)O G Ł A S Z A

Skip to content