Elżbieta Piotrowska

Ogłoszenie Zarządu Powiatu w Białej Podlaskiej

Zarząd Powiatu w Białej Podlaskiej podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej ul. Brzeska 41 (III piętro) w dniach od 22 sierpnia do 11 września 2018 r. wywieszony został wykaz nieruchomości gruntowych Powiatu Bialskiego położonych w obrębie Grabanów gmina Biała Podlaska przeznaczonych do sprzedaży. Ogłoszenie o wykazie dostępne jest …

Ogłoszenie Zarządu Powiatu w Białej Podlaskiej Czytaj dalej…

INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU

Starosta Powiatu Bialskiego stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121) informuje, że na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w  Białej Podlaskiej został wywieszony na okres 21 dni, licząc od dnia 8 grudnia 2018 r. oraz zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej, …

INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU Czytaj dalej…

Zarząd Powiatu ogłasza przetarg ustny nieograniczony

Zarząd Powiatu w Białej Podlaskiej ogłasza przetarg ustny nieograniczony na oddanie w najem lokali użytkowych tj. : pomieszczenie biurowe i garaż, stanowiących własność Powiatu Bialskiego, położonych w mieście Biała Podlaska przy ulicy Łomaskiej 2 na okres nieprzekraczający trzech lat. Szczegóły ogłoszenia zamieszczone są na stronie BIP-u Starostwa Powiatowego w zakładce Władze>Starosta >Ogłoszenia 2017

Zarząd Powiatu w Białej Podlaskiej podaje do publicznej wiadomości informację dot. wykazu nieruchomości

Zarząd Powiatu w Białej Podlaskiej podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej ul. Brzeska 41 w dniach od 25 maja do 14 czerwca 2017 r. wywieszony został wykaz lokali użytkowych  wchodzących w skład powiatowego zasobu nieruchomości położonych w mieście Biała Podlaska przy ulicy Łomaskiej 2 przeznaczonych do oddania w …

Zarząd Powiatu w Białej Podlaskiej podaje do publicznej wiadomości informację dot. wykazu nieruchomości Czytaj dalej…

Ogłoszenie Starosty Bialskiego o przetargu pisemnym na sprzedaż drzew

Starosta Bialski działając w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż 46 sztuk drzew ściętych i powalonych przez wiatr znajdujących się na działce Skarbu Państwa położonej w Leśnej Podlaskiej oznaczonej nr 19 i stanowiącej park. Ogłoszenie jest wywieszone na tablicy ogłoszeń (3 piętro)w Starostwie Powiatowym w Białej Podlaskiej oraz jest dostępne …

Ogłoszenie Starosty Bialskiego o przetargu pisemnym na sprzedaż drzew Czytaj dalej…

Zarząd Powiatu w Białej Podlaskiej podaje do publicznej wiadomości informację dot. wykazu nieruchomości

Zarząd Powiatu w Białej Podlaskiej podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej ul. Brzeska 41 w dniach od 23 marca  do 12 kwietnia 2017r. wywieszony został wykaz nieruchomości stanowiących pomieszczenia biurowe i garaże wchodzących w skład powiatowego zasobu nieruchomości położonych w mieście Biała Podlaska przy ulicy Łomaskiej 2 przeznaczonych …

Zarząd Powiatu w Białej Podlaskiej podaje do publicznej wiadomości informację dot. wykazu nieruchomości Czytaj dalej…

Zarząd Powiatu w Białej Podlaskiej

Zarząd Powiatu w Białej Podlaskiej informuje, że na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Białej Podlaskiej ul. Brzeska 41, III piętro został wywieszony od dnia 09 stycznia do dnia 30 stycznia 2017 r. wykaz nieruchomości gruntowych zabudowanych, stanowiących własność Powiatu Bialskiego, położonych w obrębie Łózki gm. Drelów przeznaczonych do oddania w użytkowanie.

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości …

Zarząd Powiatu w Białej Podlaskiej informuje, że na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Białej Podlaskiej ul. Brzeska 41 zostały wywieszone w dniach od 30 września 2016 r. do dnia 20 października 2016 r. wykazy nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Powiatu Bialskiego, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie przetargu, położonych w obrębie Grabanów gmina Biała …

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości … Czytaj dalej…

Skip to content