Konkursy

kategoria

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 roku zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej finansowanych z budżetu Powiatu Bialskiego

Zarząd Powiatu w Białej Podlaskiej w dniu 27-02-2017 dokonał wyboru ofert na realizację w 2017 roku zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej tj. prowadzenie specjalistycznego poradnictwa dla rodzin będących w sytuacji kryzysowej oraz dofinansowanie ośrodka interwencji kryzysowej dla rodzin, w których występuje przemoc w rodzinie i inne sytuacje kryzysowe. Szczegóły na stronie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w …

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 roku zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej finansowanych z budżetu Powiatu Bialskiego Czytaj dalej…

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 roku zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej finansowanego z budżetu Powiatu Bialskiego

ZARZĄD POWIATU W BIAŁEJ PODLASKIEJ  działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239 z późn. zm.)  OGŁASZA otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2017  zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej  finansowanego z budżetu Powiatu Bialskiego. 1) rodzaj …

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 roku zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej finansowanego z budżetu Powiatu Bialskiego Czytaj dalej…

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 roku zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, finansowanych z budżetu Powiatu Bialskiego

Zarząd Powiatu w Białej Podlaskiej w dniu 21-12-2016 dokonał wyboru ofert na realizację w 2017 roku zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej oraz spierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Szczegóły na stronie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bialej Podlaskiej www.pcpr.powiatbialski.pl

Otwarty konkurs ofert – kultura fizyczna

W dniu 29 listopada 2019 r. Zarząd Powiatu w Białej Podlaskiej uchwałą Nr 167/2019  ogłosił otwarty konkurs ofert  na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej Szczegóły w załączniku – Ogłoszenie  

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 roku zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, finansowanych z budżetu Powiatu Bialskiego

ZARZĄD POWIATU W BIAŁEJ PODLASKIEJ  działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239 z późn. zm.)  OGŁASZA otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2017  zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, …

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 roku zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, finansowanych z budżetu Powiatu Bialskiego Czytaj dalej…

Ogłoszenie o naborze na członków Komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w 2017 r.

Ogłoszenie o naborze na członków Komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w 2017 r.

ZAPROSZENIE do XIII edycji konkursu „Lubelski Orzeł Biznesu 2015”

Szanowni Przedsiębiorcy, Kapituła Konkursu zaprasza Państwa do udziału w XIII edycji Konkursu „Lubelskiego Orła Biznesu 2015”. Honorowy Patronat nad Konkursem sprawują: Wojewoda Lubelski, Marszałek Województwa Lubelskiego, Prezydent Miasta Lublin. Finałowa Gala Konkursu  odbędzie się w maju 2016 roku w Sali Kolumnowej Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie. Uroczystość jest prestiżowym wydarzeniem i wspaniałą promocją dla laureatów Konkursu. …

ZAPROSZENIE do XIII edycji konkursu „Lubelski Orzeł Biznesu 2015” Czytaj dalej…

Skip to content