Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Bialskiego położonych w obrębie JANÓW PODLASKI osada przy ulicy Krzyształowicza.

GKN.V.7000/21/1/2008 OGŁOSZENIE O PRZETARGUz dnia 17 stycznia 2008 r. Zarząd Powiatu w Białej Podlaskiej  Ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Bialskiego położonych w obrębie JANÓW PODLASKI osada przy ulicy Krzyształowicza.

Sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny będący własnością Skarbu Państwa …

GKN VI.7011-2/2008 OGŁOSZENIE Starosty Bialskiego z dnia 10 stycznia 2008 r.  W sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny będący własnością Skarbu Państwa wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej przeznaczony do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy lokalu przy zastosowaniu preferencji wynikających z ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o zasadach zbywania mieszkań …

Sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny będący własnością Skarbu Państwa … Czytaj dalej…

Modernizacja dróg w ramach zagospodarowania poscaleniowego na obiekcie Kukuryki, Kuzawka, Samowicze gm. Terespol (część 4)

OA.I.3421-19/07 Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej ul. Brzeska 41 21-500 Biała Podlaska Ogłoszenie w postępowaniu o zamówienie publiczne, prowadzonym w trybie zamówienia z wolnej ręki, o ustalonej wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. Przedmiot zamówienia:  Modernizacja dróg w ramach zagospodarowania poscaleniowego na obiekcie Kukuryki, Kuzawka, …

Modernizacja dróg w ramach zagospodarowania poscaleniowego na obiekcie Kukuryki, Kuzawka, Samowicze gm. Terespol (część 4) Czytaj dalej…

Zakup i instalacja monitoringu wizyjnego w szkołach ponadgimnazjalnych powiatu bialskiego

OA.I.3421-18/07 Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej ul. Brzeska 41 21-500 Biała Podlaska Ogłoszenie w postępowaniu o zamówienie publiczne, prowadzonym w trybie negocjacji bez ogłoszenia, o ustalonej wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. Przedmiot zamówienia:Zakup i instalacja monitoringu wizyjnego w szkołach ponadgimnazjalnych powiatu bialskiego.

Przebudowa i adaptacja pomieszczeń części budynku internatu na kuchnię i stołówkę przy Zespole Szkół im. A. Naruszewicza w Janowie Podl.

OA.I.3421-12/07 Zarząd Powiatu w Białej Podlaskiej21-500 Biała Podlaska ul. Brzeska 41  Ogłoszenie w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie zamówienia z wolnej ręki, o ustalonej wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie aart. 11 ust. 8 ustawy.  

Skip to content