Druk miesięcznika „Gościniec Bialski”

OA.I.3421-4/07 Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej 21-500 Biała Podlaska ul. Brzeska 41 Ogłoszenie w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie zapytania o cenę o ustalonej wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60 000 euro Przedmiot zamówienia: Druk miesięcznika „Gościniec Bialski”