Katarzyna Żak

Program wyrównywania różnic między regionami III

Umowa zawarta w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” z Oddziałem Lubelskim PFRON  Powiat Bialski reprezentowany przez Starostę Mariusza Filipiuka i Wicestarostę Janusza Skólimowskiego w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarach D i F zawarł umowę z Oddziałem Lubelskim PFRON, który reprezentował Ryszard Dados-Pełnomocnik PFRON. Przygotowaniem wniosków w ramach PWRMR III zajmowało …

Program wyrównywania różnic między regionami III Czytaj dalej…

"Aktywna lubelska wieś" – konkurs

Marszałek Jarosław Stawiarski zaprasza wszystkie gminy z terenu województwa lubelskiego – liczące do 20 tys. mieszkańców – do wzięcia udziału w konkursie profrekwencyjnym “Aktywna lubelska wieś”. Gminy, które uzyskają największą frekwencję w wyborach Prezydenta RP 12 lipca 2020 r., będą miały możliwość skorzystania z dofinansowania na doposażenie świetlic, placów zabaw i skwerów.

Skip to content