Konkursy

kategoria

Wyniki otwartego konkursu ofert w zakresie kultury fizycznej i turystyki

OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ W 2016 ROKU ZADAŃ PUBLICZNYCH Z ZAKRESU KULTURY FIZYCZNEJ I TURYSTYKI Ogłasza się wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Bialskiego z zakresu kultury fizycznej i turystyki ustalone na podstawie uchwały Nr 142/2016 Zarządu Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 8 stycznia 2016 r. Wykaz wybranych …

Wyniki otwartego konkursu ofert w zakresie kultury fizycznej i turystyki Czytaj dalej…

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, finansowanych z budżetu Powiatu Bialskiego

Zarząd Powiatu w Białej Podlaskiej w dniu 31-12-2015 dokonał wyboru ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej oraz spierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Szczegóły na stronie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bialej Podlaskiej www.pcpr.powiatbialski.pl

otwarty konkurs ofert – kultura

W dniu 8 grudnia 2015 r. Zarząd Powiatu w Białej Podlaskiej uchwałą Nr 132/2015  ogłosił otwarty konkurs ofert  na 2016 rok na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Szczegóły w załączniku – ogłoszenie z zakresu kultury Wzór oferty Wzór sprawozdania Wzór umowy    

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i turystyki

W dniu 8 grudnia 2015r. Zarząd Powiatu w Białej Podlaskiej uchwałą Nr 131/2015 z dnia 8 grudnia 2015 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w 2016 r. zadań publicznych zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym z zakresu kultury fizycznej i turystyki. Termin składania ofert upływa w dniu 30 grudnia 2015 r. Oferty należy składać w …

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i turystyki Czytaj dalej…

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, finansowanych z budżetu Powiatu Bialskiego

ZARZĄD POWIATU W BIAŁEJ PODLASKIEJ  działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.)  OGŁASZA otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2016  zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej oraz wspierania rodziny i systemu pieczy …

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, finansowanych z budżetu Powiatu Bialskiego Czytaj dalej…

Nieodpłatna pomoc prawna – ogłoszenie wyników konkursu

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze Powiatu Bialskiego w 2016 r., w miejscowościach Janów Podlaski, Kobylany, Wisznice.

Konkurs na opracowanie znaku graficznego (logo) powiatu bialskiego

Starosta Bialski zaprasza wszystkich chętnych do wzięcia udziału w konkursie, którego przedmiotem jest opracowanie logo powiatu bialskiego w postaci znaku graficznego, jak najpełniej określającego charakter powiatu jako regionu turystycznego o walorach przyrodniczych, jak również regionu o tradycjach wielokulturowości. Wybrane logo stanowić będzie podstawowy element promocji powiatu.   Organizator przewiduje jedną nagrodę główną: 1500 zł   …

Konkurs na opracowanie znaku graficznego (logo) powiatu bialskiego Czytaj dalej…

Nagroda Biznesowa BPIG – Konkurs

Nagroda Biznesowa BPIG – Konkurs Bialskopodlaska Izba Gospodarcza, Prezydent Miasta Biała Podlaska i Starosta Bialski zapraszają do wzięcia udziału w konkursie Nagroda Biznesowa BPIG w kategoriach: Udany start Innowacyjna firma Lider przedsiębiorczości Przedsiębiorca roku. W konkursie może uczestniczyć każde przedsiębiorstwo, bez zróżnicowania formy prawnej oraz wielkości zatrudnienia, spełniające następujące warunki: – jest zarejestrowane na terenie …

Nagroda Biznesowa BPIG – Konkurs Czytaj dalej…

Unieważnienie otwartego konkursu ofert

Informujemy, że uchwałą nr 53 /2015 Zarządu Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 14 kwietnia 2015 r. unieważniono otwarty konkurs ofert na realizację w 2015 roku zadań publicznych w zakresie promocji i ochrony zdrowia – „Realizacja działań z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia o charakterze uniwersalnym (dla wszystkich grup społecznych) w środowisku lokalnym” ogłoszony uchwałą …

Unieważnienie otwartego konkursu ofert Czytaj dalej…

Skip to content