Elżbieta Głowińska

Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie promocji i ochrony zdrowia

O G Ł O S Z E N I E Zarząd Powiatu w Białej Podlaskiej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2015 roku zadania publicznego z zakresu promocji i ochrony zdrowia i zaprasza do składania ofert. Zlecenie realizacji zadań publicznych nastąpi w formie ich wsparcia wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie realizacji zadań. I. …

Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie promocji i ochrony zdrowia Czytaj dalej…

nabór na członków komisji konkursowej

Trwa nabór na członków komisji konkursowej do oceny ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie promocji i ochrony zdrowia w roku 2015. Organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mogą zgłaszać kandydatury do 13 marca 2015 r. W celu zgłoszenia …

nabór na członków komisji konkursowej Czytaj dalej…

PROGRAM MODERNIZACJI INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ

Decyzją nr 2 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 15 stycznia 2015 r. wprowadzono Program Modernizacji Infrastruktury Sportowej dotychczas funkcjonujący jako Program Rozwoju Infrastruktury Sportowej. O dofinansowanie w ramach tego Programu mogą ubiegać się także stowarzyszenia, fundacje i inne posiadające osobowość prawną podmioty prowadzące działalność w zakresie kultury fizycznej, które nie działają w celu osiągnięcia …

PROGRAM MODERNIZACJI INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ Czytaj dalej…

Przewiń do góry