Komunikat dotyczący zabezpieczenia świadczeń w zakresie leczenie stomatologiczne

Komunikat dotyczący tzw. ,,białych plam” w zabezpieczeniu dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej, z zakresu leczenie stomatologiczne, finansowych ze środków publicznych.

Aktualnie zawarte przez Lubelski OW NFZ umowy z zakresu leczenia stomatologicznego obowiązują do 31 grudnia 2022 roku. Analiza zabezpieczenia dostępności do świadczeń stomatologicznych finansowanych przez NFZ wykazała w niektórych gminach brak zapewnienia takiej dostępności. Dążąc do osiągnięcia optymalnej dostępności do świadczeń stomatologicznych finansowanych przez NFZ, w załączniku nr 1 do niniejszego komunikatu publikowany jest Wykaz obszarów bez zabezpieczenia 2022 STM, w których aktualnie brak jest zabezpieczenia do świadczeń (dotyczy także Powiatu Bialskiego) .

Mając na uwadze powyższe, zwracamy się w ślad za prośbą Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Zdrowia do podmiotów uprawnionych do prowadzenia działalności leczniczej, zainteresowanych udzielaniem świadczeń w zakresie leczenia stomatologicznego w obszarach wskazanych w ww. wykazie, o wypełnienie udostępnionego w załączniku nr 2 do komunikatu Zgłoszenia i przesłanie go drogą e – mailową na adres: planzakupu@nfz-lublin.pl.

Uzyskane informacje będą podstawą dla Lubelskiego OW NFZ do ewentualnego ogłoszenia postępowań konkursowych uzupełniających, celem zawarcia umów obowiązujących do 31 grudnia 2022 roku.

Każdorazowe ogłoszenie postępowań konkursowych przez Lubelski OW NFZ jest publikowane na stronach internetowych Oddziału w Publikatorze informacji o postępowaniach w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Pliki do pobrania:

Zachęcamy młodych lekarzy dentystów do otwierania gabinetów stomatologicznych w powiecie bialskim celem zapewnienia adekwatnego do potrzeb mieszkańców dostępu do świadczeń stomatologicznych.

Przewiń do góry