XIX edycja konkursu na „Najlepszy Produkt Turystyczny Województwa Lubelskiego 2022”.

Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna z przyjemnością informuje o rozpoczęciu XIX edycji konkursu na „Najlepszy Produkt Turystyczny Województwa Lubelskiego 2022”.

Patronat honorowy nad konkursem objęli: Marszałek Województwa Lubelskiego – Pan Jarosław Stawiarski, Prezydent Miasta Lublin – Pan Krzysztof Żuk. Patronat medialny nad wydarzeniem roztaczają: Radio Lublin, TVP Lublin, Dziennik Wschodni, www.waszaturystyka.pl.

Celem konkursu jest wyłonienie najbardziej atrakcyjnych, nowatorskich i przyjaznych dla turystów produktów turystycznych. Zgłoszone propozycje zostaną poddane ocenie Kapituły, w której skład wejdą eksperci z zakresu promocji i turystyki. Odrębnie zostanie przeprowadzone Głosowanie Internautów.

Laureaci trzech pierwszych miejsc w konkursie na „Najlepszy Produkt Turystyczny Województwa Lubelskiego ‘2022” otrzymają rekomendację LROT do etapu ogólnopolskiego konkursu „Najlepszy Produkt Turystyczny – CETRYFIKAT Polskiej Organizacji Turystycznej”, który przeprowadzi Polska Organizacja Turystyczna. Zwycięzcy etapu regionalnego otrzymają również nagrody rzeczowe oraz zostaną objęci działaniami promocyjnym prowadzonymi przez LROT.

Kapituła zgłosi jednego laureata etapu regionalnego do ogólnopolskiego konkursu internetowego, w którym to Internauci będą głosowali na najlepszy produkt turystyczny. Ponadto wszystkie produkty turystyczne wyróżnione Certyfikatem POT (w tym Certyfikat Internautów) zostaną włączone w wybrane
działania promocyjne prowadzone przez POT w szczególności na rynku krajowym. Nagrodą główną dla zdobywcy Złotego Certyfikatu Polskiej Organizacji Turystycznej jest kampania promocyjna o zasięgu ogólnopolskim.

Zgłoszenia do konkursu będą przyjmowane do dnia 7 września 2022 r. za pośrednictwem aplikacji on-line, dostępnej pod adresem: www.konkurs.pot.gov.pl Rozstrzygnięcie etapu regionalnego konkursu nastąpi do dnia 14 września 2022 r.

Produkty mogą być zgłaszane w pięciu kategoriach: wydarzenie cykliczne, pakiet usług turystycznych – impreza turystyczna, obiekt, szlak, obszar.

Regulamin oraz pozostałe informacje nt. konkursu na „Najlepszy Produkt Turystyczny Województwa Lubelskiego ‘2022” dostępne są na stronie www.lrot.pl.

W razie pytań dotyczących produktów turystycznych oraz zgłaszania propozycji poprzez aplikację, informacji udziela Beata Kuczmara, e-mail: b.kuczmara@lrot.pl, tel. 81 532 14 48.

Regulamin:

Materiał: Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna w Lublinie

Scroll to Top