„Dostosowanie do wymogów przeciwpożarowych” – w ramach projektu: „Termomodernizacja i dostosowanie do wymogów przeciwpożarowych Domu Pomocy Społecznej w Kozuli”

ZARZĄD POWIATU W BIAŁEJ PODLASKIEJ
21-500 BIAŁA PODLASKA ul. BRZESKA 41

ogłasza zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego
o ustalonej wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy

OA.272.3.2013.MM  Biała Podlaska dnia 08.03.2013

„Dostosowanie do wymogów przeciwpożarowych” – w ramach projektu: „Termomodernizacja i dostosowanie do wymogów przeciwpożarowych Domu Pomocy Społecznej w Kozuli

 Treść ogłoszenia.
Dokumenty spakowane do pobrania.


   Biała Podlaska dnia 21.03.2013

Wyjaśnienia nr 1

Treść wyjaśnień.  


   Biała Podlaska dnia 18.04.2013

Zawiadomienie
o wyborze najkorzystniejszej oferty

Treść zawiadomienia.


Archiwum przetargów jest spakowane program, który można pobrać ze strony: http://www.7-zip.org

 

 

Scroll to Top