admin

Rozpoczęła się rekrutacja do szkół

W szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Bialski trwa rekrutacja na rok szkolny 2015/2016. Termin składania wniosków upływa w dniu 5 czerwca br. Dokumenty potwierdzające osiągnięcia, tj. kopie świadectw i zaświadczeń o wynikach egzaminu gimnazjalnego należny złożyć do dnia 30 czerwca br. Publikacja list kandydatów zakwalifikowanych do szkól nastąpi w dniu 2 lipca br., natomiast ostateczne […]

Rozpoczęła się rekrutacja do szkół Read More »

Konkurs na dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Międzyrzecu Podlaskim

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania wynikające z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. Nr 184, poz. 1436, ze zm.). Oferty osób przystępujących do konkursu

Konkurs na dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Międzyrzecu Podlaskim Read More »

Chcą się stowarzyszyć

Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej w dniu 27 stycznia 2015 r. było gospodarzem zebrania założycielskiego stowarzyszenia, którego celem będzie m.in. podejmowanie oraz wspieranie inicjatyw społecznych, gospodarczych, kulturalnych, ekologicznych i innych służących rozwojowi powiatu, szczególnie poprzez turystykę, świadczenie wzajemnej pomocy rolnikom w zakresie usług agroturystycznych, rękodzieła ludowego, itp.

Chcą się stowarzyszyć Read More »

Kampania społeczna w zakresie przeciwdzialania uzależnieniom

NIE POZWÓL ODLECIEĆ SWOJEMU SZCZĘŚCIU! Główny Inspektorat Sanitarny rozpoczął ogólnopolską kampanię społeczną realizowaną w ramach „Profilaktycznego programu w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych”. Celem kampanii „Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu!” jest zwiększenie wiedzy na temat skutków zdrowotnych używania substancji psychoaktywnych, a także ograniczenie ich stosowania.

Kampania społeczna w zakresie przeciwdzialania uzależnieniom Read More »

Bezpieczny i zdrowy wypoczynek zimowy

POWIATOWA STACJA SANITARNO- EPIDEMIOLOGICZNA RADZI – JAK BEZPIECZNIE SPĘDZIĆ FERIE? Ferie są po to, abyś odpoczywał, bawił się, realizował swoje zainteresowania, na które w okresie nauki brakuje Ci czasu. Jeśli jedziesz na zimowisko – to wspaniale. Poznasz wiele ciekawych miejsc, nowe koleżanki i kolegów. Opiekunowie zapewnią Ci wiele atrakcji i bezpieczeństwo. Słuchaj ich i nie

Bezpieczny i zdrowy wypoczynek zimowy Read More »

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w 2015 roku zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i turystyki

OGŁOSZENIEWYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERTNA REALIZACJĘ W 2015 ROKU ZADAŃ PUBLICZNYCHZ ZAKRESU KULTURY FIZYCZNEJ I TURYSTYKI Ogłasza się wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Bialskiego z zakresu kultury fizycznej i turystyki ustalone na podstawie uchwały Nr 19/2015 Zarządu Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 26 stycznia 2015 r.  

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w 2015 roku zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i turystyki Read More »

Scroll to Top