„Opracowanie numerycznej mapy zasadniczej dla powiatu bialskiego” oraz „Informatyzacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego poprzez skanowanie zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz integracja pozyskanych danych z oprogramowaniem wykorz

 

ZARZĄD POWIATU W BIAŁEJ PODLASKIEJ
21-500 BIAŁA PODLASKA ul. BRZESKA 41

ogłasza zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego
o ustalonej wartości zamówienia większej od kwot określonych 
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy

OA.272.9.2013.BS  Biała Podlaska dnia 27.05.2013

Opracowanie numerycznej mapy zasadniczej dla powiatu bialskiego” oraz „Informatyzacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego poprzez skanowanie zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz integracja pozyskanych danych z oprogramowaniem wykorzystywanym do prowadzenia zasobu” – w ramach projektu: Wzrost jakości usług publicznych powiatu bialskiego w wyniku zastosowania technologii informatycznych i komunikacyjnych w zakresie geodezji i kartografii”.

 Treść ogłoszenia.
Dokumenty spakowane do pobrania.


 Biała Podlaska dnia 19.06.2013

Wyjaśnienia nr 1
treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Treść wyjaśnień 


 Biała Podlaska dnia 1.08.2013

 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Treść zawiadomienia


 Biała Podlaska dnia 9.08.2013

 Zmiana zawiadomienia

Treść zmiany


Archiwum przetargów jest spakowane program, który można pobrać ze strony: http://www.7-zip.org

 

 

Scroll to Top