„Wykonanie Systemu Informacji Przestrzennej” – w ramach projektu: „Wzrost jakości usług publicznych powiatu bialskiego w wyniku zastosowania technologii informatycznych i komunikacyjnych w zakresie geodezji i kartografii”.

 

ZARZĄD POWIATU W BIAŁEJ PODLASKIEJ
21-500 BIAŁA PODLASKA ul. BRZESKA 41

ogłasza zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego
o ustalonej wartości zamówienia większej od kwot określonych 
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy

OA.272.10.2013.BS  Biała Podlaska dnia 29.05.2013

 Wykonanie Systemu Informacji Przestrzennej” – w ramach projektu: Wzrost jakości usług publicznych powiatu bialskiego w wyniku zastosowania technologii informatycznych i komunikacyjnych w zakresie geodezji i kartografii”.

Treść ogłoszenia.
Dokumenty spakowane do pobrania.


 Biała Podlaska dnia 28.06.2013

Wyjaśnienia nr 1
treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Treść wyjaśnień


  Biała Podlaska dnia 09.08.2013

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Treść zawiadomienia 


Archiwum przetargów jest spakowane program, który można pobrać ze strony: http://www.7-zip.org

 

Scroll to Top