100 -lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Janowie Podlaskim

W dniu 30 czerwca 2019r odbyły się obchody jubileuszu 100 lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Janowie Podlaskim połączone z obchodami Dni Janowa Podlaskiego. Impreza ta podzielona została na dwa bloki tematyczne tj. wręczenie odznak i wyróżnień zasłużonym strażakom oraz nadanie Złotego Znaku Związku OSP RP oraz część druga związana bezpośrednio z zadaniami jakie wykonuje na co dzień Straż Pożarna i Zespoły Ratownictwa Medycznego. Zadanie to zostało zrealizowane w formie pokazów ratownictwa medycznego i technicznego przez wykwalifikowany personel, tj. ratowników medycznych i strażaków ratowników podczas pozorowanego wypadku drogowego. Lektor szczegółowo omawiał poszczególne zadania i czynności jakie powinny być wykonane, w jaki sposób zachować się oraz co powinien każdy zrobić na miejscu zdarzenia.
Ponadto dla wszystkich chętnych mieszkańców i uczestników imprezy przeprowadzono szkolenie z ratownictwa medycznego ze szczególnym uwzględnieniem udzielania pierwszej pomocy w nagłych sytuacjach i zdarzeniach. Dodatkowo dużym zainteresowaniem szczególnie wśród dzieci i młodzieży cieszyło się szkolenie przy użyciu fantoma związane z resuscytacją krążeniowo-oddechową przy NZK /nagłe zatrzymanie krążenia/. Na wszystkie zadawane pytania uczestników imprezy odpowiadali ratownicy medyczni.
Ponadto lekarz wykonywał testy na HCV /wirusowe zapalenie wątroby typu C/ gdzie w jednym przypadku wynik był pozytywny. Także obecny był mobilny punkt krwiodawstwa.
Dla wszystkich uczestników imprezy przewidziano darmową wodę i catering, dzięki wsparciu ze strony Powiatu Bialskiego, który zlecił wykonanie zadania publicznego pod tytułem „Pokazy akcji ratownictwa drogowego w ramach obchodów 100-lecia OSP w Janowie Podlaskim”.
Obecność służb ratowniczych na na takiej imprezie, ich pokazy i szkolenia były jak najbardziej uzasadnione i przerosły najśmielsze oczekiwania organizatorów z niewątpliwym pożytkiem dla dzieci i młodzieży oraz wszystkich mieszkańców gminy Janów Podlaski.

 
Filmy:

Przewiń do góry