Spotkanie w sprawie projektów transgranicznych

W dniu 30 listopada w Starostwie Powiatowym w Białej Podlaskiej odbyło się spotkanie partnerów wspólnych projektów transgranicznych w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014-2020. W ramach spotkania omówione zostały zagadnienia dotyczące: koncepcji projektu, budżetu projektu oraz podziału środków finansowych w projekcie, zakresu rzeczowego projektu, zarządzania projektem i personelu projektu. Spotkanie otworzył starosta bialski Mariusz Filipiuk. Za prowadzenie i przebieg merytoryczny odpowiadała Marianna Tumiłowicz – dyrektor Wydziału Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej. W spotkaniu uczestniczyli:

1/ w zakresie kultury – po stronie polskiej: Krzysztof Bruczuk – dyrektor Muzeum J. I. Kraszewskiego w Romanowie – partner wiodący, Piotr Dragan – wójt Gminy Wisznice – partner, po stronie białoruskiej: Wiktor Iwanow – prezes Brzeskiego Oddziału Białoruskiego Stowarzyszenia Młodzieży, z ramienia Zakładu Usług Komunalnych w Brześciu – partner;

2/ w zakresie dróg – po stronie polskiej: przedstawiciele Zarządu Dróg Powiatowych w Białej Podlaskiej, na czele z dyrektor Krystyną Beń – partner wiodący, po stronie białoruskiej: Jurij Władimirowicz Murawski – w imieniu Przedsiębiorstwa Drogowego w Brześciu – partner;

3/ w zakresie ochrony zdrowia: – po stronie polskiej: dyrektor Wiesław Zaniewicz i z-ca dyrektora Maciej Płaszewski z Samodzielnego Państwowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim – partner wiodący, po stronie białoruskiej: przedstawiciele Brzeskiej Centralnej Polikliniki z Sergiejem Wilgiemowiczem Klausem na czele – partner.

 

Scroll to Top