Informacja dotycząca opryskiwaczy sprzedanych, zezłomowanych lub wycofanych z użytkowania

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie Oddział w Białej Podlaskiej informuje, iż opryskiwacze sprzedane, zezłomowane lub wycofane z użytkowania należy zgłosić do WIORiN w Lublinie. W tym celu należy wypełnić stosowne oświadczenie.

Stosowanie środków ochrony roślin sprzętem niesprawnym technicznie, nieskalibrowanym lub uchylanie się od obowiązku poddania tego sprzętu badaniom technicznym w celu sprawdzenia sprawności technicznej podlega karze grzywny.

Oświadczenie

Scroll to Top