Promocja mobilności zawodowej dla młodych

Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie Filia w Białej Podlaskiej był organizatorem konferencji „Partnerstwo Lokalne na rzecz promocji mobilności zawodowej na rynku pracy”, która odbyła się 20 kwietnia w Sławacinku Nowym. Podczas konferencji podpisane zostało Porozumienie w tej sprawie. Jego sygnatariuszami są: starosta bialski Mariusz Filipiuk i starosta radzyński Lucjan Kotwica.

Celem podpisanego porozumienia jest m.in. wypracowanie platformy informacyjnej, z której będą mogły korzystać osoby poszukujące pracy. Jest to ważne z punktu widzenia wciąż zmieniającego się dynamicznie rynku pracy. Partnerstwo kładzie nacisk na promocję mobilności rozumianej w wielu aspektach: edukacyjnym, społecznym i zawodowym, a nie tylko przestrzennym. Promowana będzie mobilność kompetencji, umiejętności i wiedzy, a nie tylko mobilność w sensie przemieszczania się i zmiany miejsca zamieszkania.

Ideą przedsięwzięcia jest zachęcenie młodych ludzi, którzy uczą się i studiują w powiecie bialskim, żeby po zakończeniu edukacji nie wyjeżdżali w poszukiwaniu pracy, a wiązali swoją zawodową przyszłość właśnie z tym terenem i tu lokowali swój potencjał. Informować i przygotowywać do tego miałyby już szkoły i uczelnie. Ze względu na ważną rolę edukacyjną środowisk wychowujących młodzież w konferencji uczestniczyli także przedstawiciele takich instytucji z terenów zainteresowanych powiatów jak: Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Filia w Białej Podlaskiej i Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim.

Podczas konferencji wielokrotnie podkreślana była konieczność zespołowego działania różnych instytucji – szkół, organów zajmujących się zatrudnianiem, doradców zawodowych, służb i jednostek samorządowych – w celu likwidacji bezrobocia w środowisku lokalnym. Sprzyjać ma temu podpisane partnerstwo.

Konferencja była objęta honorowym patronatem Starosty Bialskiego, Prezydenta Miasta Biała Podlaska i Starosty Parczewskiego.

Scroll to Top