20 lat stowarzyszenia z Międzyrzeca Podlaskiego

To już 20 lat od kiedy w Międzyrzecu Podlaskim zawiązało się Podlaskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych. Z tej okazji 26 sierpnia zorganizowało ono swój jubileusz. Celem stowarzyszenia jest działalność na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin, integracja społeczna, ochrona interesów zawodowych i społecznych, polepszenie warunków bytowych, podniesienie poziomu kultury i oświaty oraz przeciwdziałanie dyskryminacji. Organizacja współdziała w organizowaniu życia kulturalnego oraz rekreacyjno-sportowego osób niepełnosprawnych. Oprócz organizacji wielu imprez integracyjnych takich jak chociażby sportowej „Integracja pod żaglami”, festyny rodzinne („Sport szansą życia”), wycieczki („Mazurskim szlakiem”, Łagiewniki- Kraków-Wieliczka, Wilno – Kowno – Troki ), chyba najbardziej znaną formą działania są prowadzone Warsztaty Terapii Zajęciowej. Stowarzyszenie zrzesza 74 członków. Podczas jubileuszu prezes Mieczysław Lawenda podsumował dwudziestoletnią pracę oraz podziękował osobom wspierającym działania stowarzyszenia, a także sponsorom, a byli to starosta bialski Tadeusz Łazowski, burmistrz Międzyrzeca Podlaskiego Zbigniew Kot, wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Białej Podlaskiej Mariusz Kostka oraz Zofia Brzozowska wiceprezes Lubelskiego Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych. Również zaproszeni goście mieli przygotowane graweroty, listy i upominki z okazji jubileuszu. Wiele ciepłych słów padło pod adresem stowarzyszenia i pięknej działalności na rzecz osób niepełnosprawnych. Okolicznościowy grawerton przekazał także przewodniczący Rady Powiatu Mariusz Filipiuk.

W hotelu Chrobry, gdzie odbywał się jubileusz można było podziwiać wystawę prac uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz posłuchać mądrych wierszy i piosenek w ich wykonaniu. Po wysłuchaniu nasuwał się wniosek, ze niepełnosprawność nie koniecznie leży po stronie gorszego stanu zdrowia, ale nie wykorzystania swoich możliwości w takich okolicznościach życia, w jakich się jest. Miłą niespodzianką były ręcznie wykonane kwiaty dla każdego obecnego na spotkaniu oraz kosz z kwiatami dla wszystkich członków stowarzyszenia oczywiście w wykonaniu podopiecznych WTZ.

Scroll to Top