Imieniny Marszałka Piłsudskiego

W tym roku Rada Powiatu w Białej Podlaskiej ustanowiła Rok Legionów Polskich w Powiecie Bialskim. Można powiedzieć, że inicjatywą rozpoczynającą powiatowe przedsięwzięcia było uczczenie Marszałka Józefa Piłsudskiego w dniu jego imienin. Z inicjatywy starosty bialskiego Tadeusza Łazowskiego złożono kwiaty pod pomnikami i miejscami pamięci związanymi z tą wielką postacią, szczególnie upamiętniającymi przemarsz Legionów Piłsudskiego po Podlasiu. Uroczystości, które odbyły się w Sitniku (gm. Biała Podlaska), Leśnej Podlaskiej, Mariampolu (gm. Leśna Podlaska), Konstantynowie, Janowie Podlaskim i Białej Podlaskiej w dniu 19 marca dowodzą, że pamięć o Marszałku Piłsudskim jest ciągle żywa. Przedwojenne obchody imienin Marszałka miały rangę święta narodowego, gromadząc licznie wdzięczną za wolność młodzież i mieszkańców.
W Sitniku pod pomnikiem upamiętniającym postać Marszałka i przemarsz I Brygady Legionów przez Podlasie kwiaty i symboliczny znicz złożyli starosta bialski Tadeusz Łazowski, zastępca wójta Adam Olesiejuk, sekretarz Gminy Biała Podlaska Grażyna Majewska, dyrektor Szkoły Podstawowej Tadeusz Łukasik, a przede wszystkim społeczność gminy Biała Podlaska, dzieci z miejscowej szkoły i strażacy jednostki OSP wraz z pocztami sztandarowymi. Przed złożeniem kwiatów słowo o historii obecności legionów w Sitniku powiedział do zebranych dr Szczepan Kalinowski – regionalista.
Pod następnym pomnikiem w Leśnej Podlaskiej społeczność gminy reprezentował wójt Paweł Kazimierski. Nie zabrakło pocztu sztandarowego z Zespołu Placówek Oświatowych w Leśnej Podlaskiej. Obecność Legionów na tej ziemi była powiązana też z kwestiami kościelnymi.
W tym samym składzie zebrani udali się do Mariampola, gdzie znajduje się odnowiony z funduszu sołeckiego kopiec Marszałka Józefa Piłsudskiego. Na złożenie kwiatów przybyli także mieszkańcy wioski, a wśród nich także Albina Mirończuk, która uczestniczyła w odsłonięciu kopca prawie 80 lat temu.
W Konstantynowie na delegację z powiatu czekała już młodzież szkolna z opiekunami oraz poczty sztandarowe i sekretarz gminy Elżbieta Łazowska. Tak jak przy każdym pomniku pamięci do zebranych kilka słów powiedział starosta bialski, dziękując za obecność i przybliżając postać Marszałka i jego Legionów oraz dr Szczepan Kalinowski o dziejowych wydarzeniach związanych z postaciom wielkiego męża stanu.
Kwiaty złożono także pod pomnikiem w Janowie Podlaskim. Tutaj społeczność Janowa Podlaskiego i szkolną reprezentowali uczniowie zajęć edukacyjnych z policji i straży granicznej Zespołu Szkół w Janowie Podlaskim z wicedyrektorem Urszulą Burdzicką na czele.
Ostatnim przystankiem była Biała Podlaska. Tutaj na fasadzie dworca PKP znajduje się tablica pamiątkowa związana ze spotkaniem Marszałka z delegacją obywateli i dekoracją medalami dowódcy i żołnierzy 34 Pułku Piechoty. Cieszy fakt, że dołączyły w tym miejscu także służby mundurowe w osobach: ppłk mgr inż. Artur Łojek – komendant Wojskowej Komendy Uzupełnień w Białej Podlaskiej, mł.insp. Jerzy Kwaśniewski – zastępca Komendanta Miejskiego Policji, por. Marian Wardzyński i por. Zdzisław Król z Zakładu Karnego w Białej Podlaskiej, mł. bryg. Arkadiusz Leszczyński z Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Białej Podlaskiej, por. Marek Zięba ze Straży Granicznej Służby. Obecne także były władze miasta reprezentowane przez Dariusza Litwiniuka, przewodniczącego rady miasta oraz Adama Chodzińskiego, zastępcę prezydenta Białej Podlaskiej. Funkcjonariusze mundurowi oraz przedstawiciele władz samorządowych i tutaj złożyli kwiaty z okazji imienin Józefa Piłsudskiego.

Scroll to Top