Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej

Zapraszamy!

Tłumacz języka migowego

Połącz z tłumaczem Migam. Szczegóły w linku poniżej

Ważne komunikaty i ostrzeżenia

szczegóły poniżej

Nasze usługi internetowe

szczegóły poniżej

GEOPORTAL POWIATOWY

Wyszukiwanie i przeglądanie zbioru danych przestrzennych prowadzonych przez Starostę Bialskiego

SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ

Udostępniona baza danych o regionie i zjawiskach zachodzących w Powiecie Bialskim

BEZPŁATNA POMOC PRAWNA

Nieodpłatna pomoc prawna, porady obywatelskie i mediacja
są świadczone w każdym powiecie

SYSTEM KOLEJKOWY CEPIK

Rezerwacja wizyty przez internet w Wydziale Komunikacji w Starostwie Powiatowym w Białej Podlaskiej

SYSTEM INTERNETOWY ESESJA

Portal informacyjny przygotowany w oparciu o system zarządzania pracami Rady Powiatu eSesja.pl

E-BUDOWNICTWO APLIKACJA GUNB

Aplikacja do składania wniosków w procesie budowlanym Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Udostępnione informacje publiczne w postaci elektronicznej, które są wymagane przez polskie prawo

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA

System teleinformatyczny elektroniczna platforma usług administracji publicznej (ePUAP)

UDOSTĘPNIONE WZORY DOKUMENTÓW

Wzory formularzy udostępnione przez poszczególne Wydziały Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej

Nasze niektóre instytucje

szczegóły poniżej

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Dane teleadresowe, informacje ogólne oraz wzory formularzy

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Dane teleadresowe, informacje ogólne oraz wzory formularzy

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Dane teleadresowe, informacje ogólne oraz wzory formularzy

Transport publiczny

szczegóły poniżej

Linie autobusowe

Wykaz połączeń realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej w publicznym transporcie zbiorowym

Rozkłady jazdy

Rozkłady jazdy kursowania autobusów publicznego transportu zbiorowego zorganizowanego przez Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej

Ogłoszenia

Informacje o prowadzonych postępowaniach udzielenia zamówienia publicznego na realizację publicznego transportu zbiorowego

Nasze projekty unijne

szczegóły poniżej

Co realizowaliśmy

Unijne środki finansowe są bardzo efektywnie wykorzystywane przez powiat bialski. Dziedziny w które inwestuje powiat to m.in. oświata i jej infrastruktura, kultura, infrastruktura drogowa, rynek pracy czy ochrona zdrowia.  Kilka najistotniejszych przedsięwzięć zrealizowanych w przeciągu ostatnich lat:

„Zwiększenie efektywności energetycznej szkół zawodowych prowadzonych przez powiat bialski”
wartość projektu: 2 532 628,97 zł
e-Geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Lubelskiego” – modernizacja ewidencji gruntów i budynków wartość projektu: 14 662 500,00 zł
Poprawa dostępności powiatu bialskiego i rejonu brzeskiego dzięki budowie i przebudowie infrastruktury komunikacyjnej prowadzącej do przejścia granicznego Sławatycze Domaczewo
wartość projektu: 8 687 608,00 zł
Budowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 1122L Zahajki – Przechodzisko – Drelów
wartość projektu: 2 875 505,93 zł
Zawodowcy z powiatu bialskiego wartość projektu: 4 407 765,45 zł
Budowa hali sportowej w Janowie Podlaskim wartość projektu: 6 001 618,20 zł
Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na potrzeby budynków użyteczności publicznej Powiatu Bialskiego wartość projektu: 6 100 310,24 zł
i wiele innych.

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

szczegóły poniżej

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (RFIL) to program, w ramach którego rządowe środki trafiają do gmin, powiatów i miast w całej Polsce na inwestycje bliskie ludziom. Wsparcie jest bezzwrotne i pochodzi z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.
Środki przekazane przez rząd można wykorzystać na bliskie ludziom inwestycje, m.in. budowę żłobków, przedszkoli czy drogi – a także inne niezbędne lokalnie działania.

Logo RFIL

Projekt e-Geodezja

szczegóły poniżej

e-Geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego

Lider – Powiat Lubelski, Partnerzy – Powiat Bialski, Powiat Biłgorajski, Powiat Chełmski, Powiat Hrubieszowski, Powiat Janowski, Powiat Kraśnicki, Powiat Krasnostawski, Powiat Lubartowski, Powiat Łęczyński, Powiat Łukowski, Powiat Opolski, Powiat Parczewski, Powiat Puławski, Powiat Radzyński, Powiat Rycki, Powiat Świdnicki, Powiat Tomaszowski, Powiat Włodawski, Powiat Zamojski. Dofinansowanie projektu z UE: 159 375 000,00 zł

PROW 2014-2020

szczegóły poniżej

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Celem głównym PROW 2014 – 2020 jest poprawa konkurencyjności rolnictwa, zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi i działania w dziedzinie klimatu oraz zrównoważony rozwój terytorialny obszarów wiejskich.

Logo UE i PROW

Nasze wydarzenia kulturalne

szczegóły poniżej

Dobre, bo Bialskie

Wyróżnienia “Dobre, bo Bialskie” przyznawane są przez Starostę Bialskiego m.in. przedsiębiorstwom, instytucjom państwowym i samorządowym oraz osobom fizycznym

Festiwal Sękaczy

To pyszne święto w trakcie którego można degustować sękacze wykonane przez producentów przy akompaniamencie muzyki prezentowanej przez zespoły ludowe

Dożynki Powiatowe

Dożynki Powiatowe to ludowe święto połączone z obrzędami dziękczynnymi za ukończenie żniw i prac polowych

Gala Kultury Powiatu Bialskiego

Wydarzenie kulturalne podsumowujące pracę na rzecz kultury i dziedzictwa wszystkich współpracowników i przyjaciół powiatu bialskiego podejmujących trud działań kulturotwórczych

Gościniec Bialski

Czasopismo samorządu powiatu bialskiego wydawane w formie bezpłatnego miesięcznika

Konkurs Czysta Ziemia

Konkurs organizowany w celu rozpowszechnienia właściwej postawy ekologicznej wśród uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych z terenu powiatu bialskiego.

Kalendarz imprez kulturalnych

Terminy imprez kulturalnych zaplanowanych w Powiecie Bialskim.

Rok Lasów Polskich w Powiecie Bialskim

Kalendarz zaplanowanych wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych

Nagrane Sesje Rady Powiatu

szczegóły poniżej

Sesje Rady Powiatu

Realizacją nagrań i transmisją na żywo na platformie Youtube na kanale Powiatu Bialskiego zajmuje się firma RadioBiper. Najstarsze zrealizowane nagrania pochodzą z 18 października 2018 roku.

Nasi zagraniczni partnerzy

szczegóły poniżej

Powiat Oberhavel
Rejon Brzeski
Rejon Wileński
Rejon Samborski

Najnowsze aktualności

szczegóły poniżej

Międzynarodowy Turniej Eisstocka

Dwa dni trwał zorganizowany przez UKS „Młodzi” i Klub Olimpijczyka działający przy Akademickim Liceum Ogólnokształcącym…

Pozostałe aktualności

Najstarsze aktualności pochodzą z 2007 r.

Scroll to Top