Akcja Czysta Ziemia w Gminie Międzyrzec Podlaski

Dnia 22 kwietnia 2021 roku w Światowy Dzień Ziemi zostały oznaczone symboliczne Punkty Czystości w lesie pomiędzy Strzakłami, Jelnicą i Misiami, a także przy żwirowni w Berezie. Dzięki Wolontariuszom przeprowadzono wspólną akcję sprzątania lasów.  Tego dnia również dzięki partnerom społecznym pojawiły się tabliczki i Punkty Czystości na terenie całej gminy. Tabliczki edukacyjne ustawili inicjatorzy akcji Wójt Gminy Krzysztof Adamowicz i Prezes Zakładów Mięsnych Strzakły Jan Brodawka wraz z patronami Radnym Województwa Lubelskiego Ryszardem Szczygłem, Nadleśniczym Nadleśnictwa Międzyrzec Leszkiem Michalcem, reprezentującymi Starostę Bialskiego Sławomirem Sosnowskim i Przemysławem Bierdzyńskim oraz Dyrektor GOK w Międzyrzecu Podlaskim Sylwią Hubicą.

W celu przygotowania do akcji mieszkańcy w dniach 14.04. – 21.04. mogli odebrać pakiety czystości w punktach kontaktowych. Już od poniedziałku (19.04.2021 roku) mieszkańcy porządkowali teren gminy, a wspólna akcja sprzątania trwała do niedzieli. Dzięki wsparciu Nadleśnictwa Międzyrzec w ramach podziękowania za udział w akcji każdy chętny otrzymał roślinkę, by móc zasadzić ją w swoim ogrodzie.

Ilość odpadów w lasach i na terenach zielonych była porażająca jednak odzew lokalnej społeczności okazał się bardzo budujący. Zainteresowanie akcją było bardzo duże – wzięło w niej udział około 400 osób.

Podziękowania należą się Mieszkańcom Gminy, Sołtysom i Radom Sołeckim, Gminnej Bibliotece Publicznej w Międzyrzecu Podlaskim, Szkołom, Przedszkolu, Stowarzyszeniom, Druhom z Ochotniczych Straży Pożarnych oraz Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, Sołtysom, Klubom Seniora oraz Przedsiębiorcom min. Fresh Farm Logistics, które ufundowało środki ochrony osobistej oraz Międzygminnemu Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych, które zapewnia odbiór setek worków odpadów.

Podczas symbolicznego oznaczania Punktów Czystości Wójt Gminy Krzysztof Adamowicz wyjaśnił idee akcji – Ustawiliśmy w punktach czystości tabliczki przypominające o dbaniu o środowisko z grafikami zwierząt wraz z napisami np. „Las to jest mój dom, ja tu mieszkam”. Tabliczki mają przypominać o tym, że ziemia nie jest naszą własnością. Praktycznie na terenie całej gminy są porządkowane przestrzenie publiczne. Uważam, że edukacja jest bardzo ważna. Powinniśmy czuć wspólną odpowiedzialność za to jak wygląda nasze otoczenie. Zapominamy o tym, że Ziemia nie jest wysypiskiem śmieci. Mam nadzieję, że za pół roku nie będziemy musieli tej akcji powtarzać.

Michał Teofilski podinspektor ds. promocji, kultury i współpracy z organizacjami pozarządowymi podkreślał, że – Zainteresowanie akcją było bardzo duże, codziennie zgłaszały się lokalne firmy, sołectwa, stowarzyszenia, szkoły, osoby prywatne czy strażacy ochotnicy. Dzięki wspólnej pracy posprzątaliśmy dużą część gminy. Właściwie dzięki zdecentralizowanemu charakterowi akcji udział w niej zadeklarowały setki wolontariuszy. Trudno wskazać gminną miejscowość, w której nie byłoby akcji sprzątania.

Akcja Czysta Ziemia Spotkała się z bardzo pozytywnym przyjęciem instytucji zarówno na szczeblu powiatowym jak i wojewódzkim. Honorowym Patronatem wydarzenie objęli Wojewoda Lubelski Lech Sprawka, Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie prof. Grzegorz Grzywaczewski, Starosta Bialski Mariusz Filipiuk oraz Nadleśniczy Nadleśnictwa Międzyrzec Leszek Michalec.

Scroll to Top