Aktywne szkoły zawodowe w powiecie bialskim

Już tylko niespełna dwa miesiące dzielą nas od zakończenia projektu „Aktywne szkoły zawodowe w powiecie bialskim” prowadzonego przez powiat bialski. Jest on współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe. Jego wartość opiewa na kwotę 1 499 648,40 zł, 10%-owy wkład własny powiatu to kwota 149 964,84 zł, natomiast wartość dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej i Budżetu Państwa wynosi 1 349 683,56 zł.

Celem głównym projektu jest wzrost kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów i nauczycieli w 4 szkołach (w trzech zespołach szkół zawodowych) z powiatu bialskiego do 31.12.2018 r., co przyczyni się do wzrostu szans na zatrudnienie uczniów.

Projekt wychodzi naprzeciw oczekiwaniom uczniów i nauczycieli. Do grudnia prowadzone są bowiem zajęcia, które nie tylko podnoszą kompetencje, ale dadzą wymierne skutki w postaci zdobytych uprawnień. To z pewnością przyda się nie tylko uczniom w przyszłej karierze zawodowej, ale też nauczycielom uczącym w szkołach prowadzonych przez powiat bialski.

Od września odbywa się szkolenie na Brązową Odznakę Jeździecką, w której uczestniczy 10 uczniów z Zespołu Szkół w Janowie Podlaskim, dwie grupy po 10 uczniów skorzystały z kursu użytkowania zaprzęgowego, zaś 5 osób z tejże szkoły ze szkolenia z hipoterapii. Oprócz tego w Zespołu Szkół w Janowie Podlaskim odbywają się dwa kursy: obsługi kombajnów zbożowych (15 uczniów) oraz prawa jazdy kat.T (10 uczniów).

W Zespole Szkół Ekonomicznych w Międzyrzecu Podlaskim odbywają się dodatkowe zajęcia specjalistyczne, takie jak: praktyczne zastosowania w transporcie i logistyce (10 uczniów), grafika komputerowa (10 uczniów), 2 grupy języka angielskiego zawodowego (po 10 uczniów), księgowość (10 uczniów), obsługa kas fiskalnych (5 uczniów).

Do grudnia dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Technicznych w Międzyrzecu Podlaskim jest prowadzone szkolenie z programu AutoCAD (5 nauczycieli) oraz na spawacza metodą MAG (10 uczniów).

Oprócz tego na przełomie sierpnia i września odbyły się staże zawodowe dla nauczycieli w/w szkół w przedsiębiorstwach znajdujących się na terenie powiatu bialskiego.

Mimo, że szkolenia, kursy i zajęcia odbywają się, poza godzinami lekcyjnymi, a nawet w weekendy, czasami poza miejscem zamieszkania to jednak uczestnicy chętnie biorą w nich udział. Motywacją z pewnością jest to, że zdobycie nowych uprawnień, czego potwierdzeniem będzie zdanie egzaminów państwowych, nabycie kompetencji i umiejętności przełoży się na ich przyszłość zawodową.

Scroll to Top