Ankieta Europejskiej Agencji Środowiska dotycząca emisji gazów cieplarnianych z sektora rolnictwa

Ministerstwo Rolnictwa przekazuje w załączeniu link do ankiety Europejskiej Agencji Środowiska dot. emisji gazów cieplarnianych z sektora rolnictwa.

Ankietę należy wypełnić w terminie do dnia 1 września 2021 r.

Link: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/ETCAgriGHGMitigationSurvey2021

UWAGA: Ankieta jest dostępna tylko w języku angielskim. Zgodnie z informacją otrzymaną z Krajowego Punktu Kontaktowego ds. współpracy z Europejską Agencją Środowiska (EEA), możliwe jest aby poszczególne podmioty / osoby odpowiedziały tylko na część pytań zawartych w ankiecie.

Scroll to Top