ASF: Są nowe ogniska wirusa

Powiatowy lekarz weterynarii w Białej Podlaskiej Radomir Bańko poinformował o stwierdzeniu nowych ognisk wirusa afrykańskiego pomoru świń w gospodarstwach na terenie powiatu bialskiego. Pierwsze w tym roku ognisko pojawiło się w miejscowości Nowosiółki w gminie Sławatycze. Drugie potwierdzone ognisko znajduje się w miejscowości Rozwadówka w gminie Sosnówka. W chwili obecnej przygotowywane jest rozporządzenie Wojewody Lubelskiego określające obszary, które objęte zostaną strefami zapowietrzoną i zagrożoną oraz, co za tym idzie, określonymi restrykcjami.

W przypadku ogniska w Nowosiółkach strefą zapowietrzoną, którą wyznacza się w promieniu 3 km od miejsca wystąpienia choroby objęte będą miejscowości gminy Sławatycze: Jabłeczna, Parośla, Terebiski, Nowosiółki, Mościce Dolne i Liszna. Natomiast w strefie zagrożonej (w każdym przypadku rozciąga się w promieniu 7 km od obszaru zapowietrzonego, czyli 10 km od ogniska) będą: Krzywowólka Kolonia, Kuzawka Kolonia, Sajówka, Sławatycze, Sławatycze Kolonia, Zańków (gmina Sławatycze); Szostaki, Zabłocie, Zabłocie Kolonia, Zalewsze (gmina Kodeń); Rozbitówka, Wólka Zablocka, Wólka Zabłocka Kolonia (gmina Tuczna).

Jeśli chodzi o ognisko w Rozwadówce w strefie zapowietrzonej znajdą się miejscowości Rozwadówka i Motwica (gmina Sosnówka), a w strefie zagrożonej: Czeputka, Dębów, Lipinki, Pogorzelec, Przechód, Romanów, Rozwadówka – Folwark, Sapiehów, Sosnówka, Wygnanka, Żeszczynka (gmina Sosnówka); Kalichowszczyzna (gmina Tuczna); Wisznice i Wisznice Kolonia (gmina Wisznice).

Przypomnijmy, że w obszarze zapowietrzonym obowiązuje bezwzględny zakaz handlu żywcem oraz wyprowadzania świń z gospodarstw przez okres 40 dni. Każde przemieszczenie zwierząt z gospodarstw położonych na tym terenie należy zgłosić do powiatowego lekarza weterynarii. Wszelkie próby wywożenia zwierząt, które nie zostały uprzednio zgłoszone będą surowo karane.

W obydwu gospodarstwach, w których stwierdzono ogniska ASF wdrożone zostały procedury związane z likwidacją choroby. Następnym działaniem będzie wybicie i utylizacja trzody chlewnej hodowanej w obszarze zapowietrzonym. Ilość wybitych świń nie będzie tak duża, jak w roku ubiegłym. Powodem tego jest fakt, że większość rolników zmuszonych trudną sytuacją związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa przystąpiła do programu bioasekuracji. Zgodnie z jego wymogami rolnicy do 14 sierpnia 2017 r. hodowcy mięli czas na dostosowanie gospodarstwa do wymagań Programu lub likwidacji hodowli. Wówczas wprowadzono dla rolników specjalne programy pomocowe.

W związku ze stwierdzeniem nowych ognisk konieczne było uruchomienie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, którego posiedzenie odbyło się 21 czerwca w Starostwie Powiatowym w Białej Podlaskiej. W spotkaniu, któremu przewodniczył starosta bialski Mariusz Filipiuk uczestniczyli również: wicestarosta Janusz Skólimowski, przedstawiciele władz gmin Sosnówka, Tuczna, Kodeń, Sławatycze oraz policji, straży pożarnej, służb sanitarnych, Zarządu Dróg Powiatowych i reprezentanci Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej.

Podczas posiedzenia PZZK powiatowy lekarz weterynarii Radomir Bańko stwierdził, że nadal są tacy rolnicy, którzy wciąż nie przystąpili do programów i hodują świnie, nie zachowując wymaganych zasad bioasekuracji i ryzykując wystąpienie nowych ognisk. Apelował on do wójtów, żeby mobilizowali rolników do odpowiednich działań i przystępowania do dostępnych programów.

Przenoszeniu się wirusa ze strefy zagrożenia i rozprzestrzeniania go za pośrednictwem samochodów mają służyć maty dezynfekujące  na drogach prowadzących do obszarów wraz z odpowiednim oznakowaniem. PLW przypomniał również, że powodem rozprzestrzeniania się wirusa może być sam człowiek, zwłaszcza w obecnym czasie, kiedy z łąk, na których niejednokrotnie znajdowane są truchła padłych dzików, zwożone jest siano do gospodarstw.

Przypominamy rolnikom o konieczności bezwzględnego przestrzegania zasad bioasekuracji.

Szczegółowych informacji na temat obecnej sytuacji można uzyskać u Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Białej Podlaskiej przy ul. Żeromskiego 1 lub pod numerem telefonu 83 343 20 41.

Scroll to Top