Zakup nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Brzeskiej 41 pod siedzibę Starostwa Powiatowego