Baza Aktów Prawnych

·Baza Aktów Prawnych

·USTAWY

·Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U.10.234.1536; tekst jednolity)
·Ustawa o finansach publicznych (Dz.U.09.157.1240)
·Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U.07.168.1186)
·Ustawa o sporcie (Dz.U.10.127.857)
·Ustawa o pomocy społecznej (Dz.U.09.175.1362)
·Ustawa o zbiórkach publicznych (Dz.U.33.22.162)
·Ustawa Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U.01.79.855)

·ROZPORZĄDZENIA

·Rozporządzenie MSWiA w sprawie sposobów przeprowadzenia zbiórek publicznych oraz zakresu kontroli nad tymi zbiórkami (Dz.U.03.199.1947)
·Rozporządzenie MGPiPS w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z·wykonania tego zadania (Dz.U.11.6.25)

·UCHWAŁY

UCHWAŁA Nr VII/49/2011 RADY POWIATU W BIAŁEJ PODLASKIEJ z dnia 30 czerwca 2011r.
w sprawie ustanowienia okresowych stypendiów dla sportowców oraz nagród za wyniki sportowe i wyróżniające osiągnięcia w działalności sportowej (treść dokumentu)

Załączniki

  • Wniosek o przyznanie stypendium sportowego dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe (PDFDOC)
  • Oświadczenie (PDFDOC)
  • Wniosek o przyznanie nagrody (PDFDOC)
Scroll to Top